Skip to main content

Ungdomsstafetten

| Carsten Lausten | Nyheder

DOF B&U glæder sig til at byde jer velkommen til Ungdomsstafetten Syd, som er for alle os, der elsker at være sammen om o-løb.

Søndag d. 9. juni 2024 kl. 10:00 i Vejle

Stafetten henvender sig til børn og unge i (løbs)alderen 5 – 16 år og er både et orienteringsløb og et socialt arrangement, hvor vi mødes på tværs af klubskel.

Ideen til stafetten er opstået i arbejdsgruppen for nye konkurrenceformer, som et ønske om lave enkle stævner målrettet børn. Inspirationen er hentet fra stafetterne der afvikles på U1 sommerlejrene.

Holdene sammensættes af lederne på tværs af klubber og alder ud fra princippet om at skabe jævnbyrdige hold.Holdene består af 3 løbere, der hver løber to forholdsvis korte ture, altså i alt 6 ture pr. hold.
Ved tilmelding oplyses hvilken sværhedsgrad man ønsker at løbe: begynder, let eller mellemsvær.

Indbydelse til Ungdomsstafetten Syd

Tilmelding via O-service