Skip to main content

Medlemstal

| Carsten Lausten | Nyheder

DIF kom i torsdags med deres årlige medlemstal. Mens idrætten har flere medlemmer end nogensinde, må DOF notere sig en tilbagegang. Det samme gælder også de fleste andre udholdenhedsidrætsgrene.

Der er for vores sport to målinger af medlemstal. Der er DIFs og så er der forbundets i o-service, som bliver brugt til at udskrive kontingenter. Tendensen er den samme i O-service, men mere nuanceret, og med andre vindere og tabere af medlemmer end DIFs opgørelse.

DIFs måling omfatter alle aktive medlemmer, der har været medlem af en forening i min. 3 måneder det forgangne år.

Det betyder, at medlemmer der er blevet meldt ud i løbet af året, også kan/skal tælles med. Det betyder også at DIF medlemstallet altid vil være højere end medlemstallet vi har i o-service.

Vi kan se, at rigtig mange af DOFs klubber tager deres tal fra o-service, når de skal medlemsregistrere til DIF, og dermed glemmer dem der har været medlemmer i løbet af året. Man glemmer også, at de medlemmer der efter DOFs definition er passive (dvs. ikke aktive i forhold til kontingentopkrævning) i forhold til DIFs definition af passive medlemmer sagtens kan være aktive. Som passivt medlem hos DOF kan man jo sagtens deltage i klublivet, og dermed er man aktiv overfor DIF.

Det er derfor vurderingen, at hvis alle følger DIFs vejledning, ville DOFs medlemstal her være væsentligt højere. Så det skal vi blive bedre til, både som foreninger, men også som forbund at hjælpe klubberne med. En forsigtig vurdering er, at DOF ville have flere hundrede medlemmer yderligere.

Når det er sagt, har der været tilbagegang i 2023. Tallene i o-service viser også tilbagegang, og også her en tilbagegang i aldersgruppen 21-59 år. Der blev allerede sidste år sat fokus på denne aldersgruppe, senest er de blevet synliggjort i forbindelse med Repræsentantskabsmødet, hvor de blev behandlet i en workshop. Der vil inden sommerferien blive annonceret en række tiltag, der skal hjælpe klubberne med denne målgruppe. Ligeledes har vi en forventning om, at de mange andre initiativer, der er iværksat, også vil have en effekt ikke mindst på B&U området.

DOFs direktør Bo Simonsen siger om medlemstallene:

"Det er vigtigt at holde sig for øje, det er 2 forskellige målinger, men at de naturligvis skal være et udtryk for vores virkelighed. Det er ikke det samlede tal der er vigtigt, men derimod virkeligheden ude i klubberne. Tallene har betydning for vores aftaler med DIF (vi har lovet vækst og det er målt på DIF tallene), vores egne tal er det vi bruger som udgangspunkt til vores B&U arbejde, kursustilbud og vores kontingent."

 Gode ideer er altid velkomne, så har I ideer eller tanker så Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og fortæl os dem.