Skip to main content

Mødemappe - Repræsentantskabsmøde 2024

| Camilla Bevensee | Nyheder

På lørdag 2. marts 2024 afholdes det årlige repræsentantskabsmøde i Dansk Orienterings-Forbund, hvor forbundets politiske ledelse i Hovedbestyrelsen og formænd for forbundets udvalg vælges. 

Mødemappen til lørdagens møde, der afholdes i lokaler på Dalum Landbrugsskole ved Odense, er nu klar efter de sidste rettelser og kan findes her sammen med indkaldelse og anmeldelsesblanket: Repræsentantskabsmøde 2024

I mødemappen kan alle kredsudvalgsberetninger og beretninger fra forbundets udvalg, samt formandens og direktørens beretning læses.