Skip to main content

Silkeborg OK bliver outdoor spydspids forening

| Carsten Lausten | Nyheder

Sidste år indgik DIF og AP Møller Fonden et parnerskab, der skal skabe miljøer i samarbejde mellem og på tværs af foreninger rundt om i landet, i det man kalder fremtidens idrætsfællesskaber for børn og unge..

Disse foreninger skal være spydsspidsforeninger, og de får tilknyttet ressourcer til udvikling af tilbudene i forhold til børn og unge, Det første outdoor idrætsfællesskab er nu etableret i Silkeborg, mellem 3 foreninger herunder Silkeborg OK.

Formålet er at hjælpe foreningerne gennem et tværgående arbejde og gennem der er en fælles tovholder der også sikrer erfaringsudveksling med andre miljøer rundt om i landet.

 Det er et spændende projekt, noget som DOFs direktør Bo Simonsen ikke lægger skjul på:

"DIF's store fælles satsning med A.P. Møller Fonden, er et utrolig spændende projekt, hvor vores relativt små klubber ikke helt passer ind. Des mere glædeligt er det at 6 måneders dialog med Silkeborg OK, nu munder ud i, at klubbens ungdomstrænere er gået med. Silkeborg og orienteringssporten giver alle andre et blik ind i maskinrummet hos os, og vi får indblik i de gode fællesskaber og miljøer, som findes i de andre sportsgrene. Nu bliver det spændende, hvad den koordinerende konsulent, som DIF nu søger, kan bringe til alle".

Fakta om spydspidsarbejdet:

 • I 2023 og 2024 udpeges et antal foreninger til at være spydspidsforeninger, hvor der skal udvikles og opsamles viden om de succesfulde børne- og ungemiljøer
 • Foreningerne sættes sammen af 2-3 foreninger lokalt, der skal samarbejde om udviklingen
 • I Region Midtjylland bliver der mellem 5-7 klynger
 • Hver foreningsklynge får tildelt en børne- og ungeansvarlig, der skal stå for at drive udviklingsarbejdet og sørge for erfaringsdeling
 • I Silkeborg er det Silkeborg Orienteringsklub, Surf & SUP Silkeborg og Ans Søsport

Fakta om Fremtidens Idræt for Børn og Unge:

 • A.P. Møller Fonden har bevilget 85 mio. kr. til projektet ’Fremtidens idræt for børn og unge’, der er udviklet af og drives af Danmarks Idrætsforbund.
 • ‘Fremtidens idræt for børn og unge’ er et ambitiøst og omfattende projekt, som løber over de næste fem år.
 • Danmarks Idrætsforbund er paraplyorganisation for 62 danske specialforbund.
 • Under Danmarks Idrætsforbund er der i runde tal 6.000 børne- og ungdomsforeninger og 800.000 medlemmer under 18 år. 
 • Projektindsatserne er mange under følgende overskrifter: øge kapaciteten, trænerløfte og trivsel, involvering og rekruttering samt synlighed og videndeling.  
 • Se mere om programmet: www.dif.dk/bornogunge