Skip to main content

Hjælp os med at måle udviklingen! - Registrér jeres aktiviteter

| Camilla Bevensee | Nyheder

Dansk Orienterings-Forbund har en strategi for udvikling, der indebærer en række mål, som skal sikre at strategien bliver implementeret, og at den ønskede udvikling bliver gennemført i praksis. Et kriterie for mål og delmål har været, at de skal være målbare, og derfor er adgangen til data på forskellige områder, en vigtig del af strategiarbejdet i DOF. 

Adgangen til data, er i høj grad et spørgsmål om at få indhentet information fra klubberne, og derfor er denne mulighed for at registrere forskellige ting, oprettet til formålet. Der er indtil videre tre registreringsformularer, man som klub kan udfylde.

1. Afslag og begrænsninger på skovansøgninger
2. Grønne tiltag - Klubber
3. Grønne tiltag - Stævner

Find formularerne under menupunktet 'Registrering til forbundet' her på hjemmesiden.