Skip to main content

Find Vej skal have en kærlig hånd

| Camilla Bevensee | Nyheder

Efter 15 år som succesfuldt flagskib for orienteringssporten, står www.findveji.dk nu over for en revidering. Det skal blive muligt at tegne et betalt, abonnementslignende ”Find Vej-medlemskab” for de mange brugere, der ikke er i en orienteringsklub. Formålet er at knytte brugerne af de faste poster tættere til vores organiserede del af sporten og samtidig sikre en bedre fremtidig drift af faciliteterne.

Siden 2007 har de mere end 300 Find Vej-projekter i hele Danmark gjort det muligt for alle at prøve orientering 24 timer i døgnet, 365 dage om året – lige når det passer den enkelte. Find Vej er med til at præsentere vores sport for et bredt publikum på en meget tilgængelig måde, og de faste poster kendes vidt og bredt af bl.a. skoleklasser, hundeluftere, spejdere og selvorganiserede idrætsudøvere.

Men der er én primær udfordring med Find Vej-konceptet i dag, nemlig at der ikke er afsat driftsøkonomi til at vedligeholde faciliteterne, herunder kort, pæle og skilte. Det betyder, at mange klubber er afhængige af engangsbevillinger for at kunne opretholde Find Vej-tilbud af en vis kvalitet. Hvis økonomien udebliver, er risikoen, at Find Vej-projekterne forfalder og giver ringere oplevelser med forældede kort og u-opdaterede postplaceringer.

Der er til gengæld også et stort potentiale, som kan udnyttes endnu bedre, end tilfældet er i dag. Nemlig, at mindst 100.000 danskere gerne vil ud i naturen med et kort i hånden. Det er mange gange flere end medlemstallet i DOF. Bedre adgang til brugernes kontaktoplysninger vil betyde, at vi som forbund og klubber i højere grad kan nå ud til de interesserede med information om lokale orienteringstilbud. Dermed er det netop håbet, at Find Vej-medlemskaberne kan medvirke til at knytte de mange uorganiserede brugere tættere til DOF og den lokale o-klub.

Som Find Vej-medlem får man adgang til alle de opdaterede kort og ruter i hele landet, og giver samtidig samtykke til at modtage nyhedsbreve med relevant information om orienteringsaktiviteter. Prisen for et medlemskab sættes lavt, så alle kan være med. Men det signalerer også, at Find Vej har værdi, og at der ligger et stort arbejde bag etablering og drift af de mange projekter i hele landet.

Den ekstra økonomi, der genereres via Find Vej-medlemmerne, skal gå tilbage til de forskellige Find Vej-projekter og vedligehold af disse, med mulighed for at driftsopgaven løftes enten af en klub eller af DOF. Målet er, at Find Vej fremover kan blive selvfinansierende med kontinuerlig vedligeholdelse af faciliteterne frem for de usikre engangsbevillinger. På den måde sikres også den bedst mulige oplevelse for brugerne – og forhåbentlig øges chancen for, at folk har lyst til at komme igen.

Arbejdet med at revidere Find Vej begynder 1. september 2022, og til formålet har DOF søgt og fået bevilget initiativpuljemidler fra Danmarks Idrætsforbund under projekttitlen ”Find Vej til et alternativt medlemskab.”  Projektet løber foreløbigt i et år og vil blive drevet af udviklingskonsulent Johanne Valbjørn Gydesen. Derudover vil direktør Bo Simonsen, udviklingskonsulent Nina Hoffmann, kommunikationsansvarlig Camilla Bevensee og DOF’s tilknyttede IT-konsulent Daniel Gottschalck også indgå i arbejdet.

Interesseret i at høre mere og give dine input til det videre arbejde med Find Vej?

Så kom med til online dialogmøde tirsdag d. 13. september 2022 kl. 20:00 – 21:00.

Her vil DOF’s direktør Bo Simonsen præsentere tankerne bag revisionen af Find Vej, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger og input til det videre arbejde.

Tilmelding og link til mødet findes i www.o-service.dk