Skip to main content

Kom til webinar om kommunesamarbejde 31/8

| Camilla Bevensee | Nyheder

½

Kom med til webinar og bliv inspireret!

Idrætten er i mange kommuner et stort politisk fokusområde, og for forvaltningen er det en kerneopgave at understøtte det frivillige foreningsliv. Som idrætsforening har man derfor en række muligheder for at få hjælp og støtte af sin kommune. Det gælder især økonomiske tilskud til f.eks. aktiviteter og faciliteter, men også på anden vis kan kommunerne hjælpe med at skabe bedre rammevilkår for sporten og friluftslivet.

Men det kræver ofte, at man som forening tager initiativ til en dialog med kommunens forvaltning eller politikere. Og hvordan griber man lige det an?

For at give inspiration til dette, sætter vi på dette webinar fokus på, hvordan man som orienteringsklub kan skabe og opretholde et godt samarbejde med sin kommune, og hvordan det kan komme klubben til gavn.

John Søndergård fra FIF Hillerød vil fortælle om det samarbejde, klubben gennem årene har etableret med Hillerød Kommune. Han vil give konkrete eksempler på økonomiske tilskud til klubbens arbejde - herunder bl.a. korttegning, talentarbejde og skoleorientering. Han vil komme ind på, hvilke forventninger, der til gengæld stilles til klubben. Og han vil beskrive vejen derhen og hvordan man i klubben har grebet processen an.

Derudover vil der være god mulighed for spørgsmål og dialog, og deltagerne i webinaret er også meget velkomne til at dele egne erfaringer om kommunesamarbejdet til inspiration for andre klubber.

Tidspunkt: Onsdag d. 31. august kl. 20:00 – 21:30.

Webinaret kan tilgås via dette link: Klik her for at deltage i mødet

Tilmeld dig gerne på www.o-service.dk (tlmelding er dog hverken nødvendig eller bindende).