Skip to main content

Eliteudvalget står uden formand fra 1/9

| Camilla Bevensee | Nyheder

Som planlagt, fratræder nuværende fungerende formand for Eliteudvalget i DOF, Carsten Lausten, pr. 1. september 2022. Det har været planlagt at Carsten skulle stoppe, siden at han i januar 2022 startede i en stilling som udviklings- og klubkonsulent i forbundet. 

Arbejdet med at finde en ny formand til det vigtige udvalg, har ikke båret frugt, trods mange forsøg og opfordringer til kandidater, om at besætte posten. 

Carsten Lausten har gjort et flot stykke arbejde som formand i udvalget, og fortsætter nu som menigt medlem. Tak til Carsten for indsatsen.