Skip to main content

Nyhedsbrev fra Stævne- og Reglementsudvalget

| Camilla Bevensee | Nyheder

Revision af Stævnereglementer                                                                                       

De to udkast til Reglement 2023, hhv. Fod-O og MTB-O, har i perioden januar - april været til høring i klubber og udvalg.

Siden deadline den 1. maj har arbejdsgrupperne overvejet og drøftet de indsendte forslag til ændringer. Resultatet heraf er opdaterede versioner, der kan downloades fra DOF’s hjemmeside (se links nedenfor).

Næste fase i processen frem mod en HB-vedtagelse er klubledermøderne i juni, der afholdes i Nordkredsen den 7. juni, i Sydkredsen den 13. juni og i Østkredsen ligeledes den 13. juni. Klubberne får her lejlighed til at drøfte de aktuelle forslag til Reglement 2023 og, især, de udestående spørgsmål, der fortsat er under overvejelse.

Vedhæftet dette nyhedsbrev findes

  • dels en oversigt over de modtagne forslag fra klubberne til ændringer i de to reglementer,
  • dels de samlede reviderede udgaver, hvori ændringerne som følge af klubbernes forslag i begge forslag er markeret med grønt og
  • dels en oversigt over de spørgsmål, der fortsat er under overvejelse.

I MTB-O forslaget er markeringer med rødt hovedsageligt tidligere udsendte ændringer pga. IOF’s ændringer, og markeringer med gult er tekst, hvor MTBO-reglementet adskiller sig fra fod-O-reglementet pga. særlige cykel-forhold.

I Fod-O forslaget er markeringer med gult spørgsmål, som fortsat er under overvejelse og afventer klubbernes respons.

Vi ser frem til drøftelserne på klubledermøderne og resultatet heraf.

Links (klik):

Evt. kommentarer til ovenstående rettes til:

Fod-O: Erik Nielsen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

MTB-O: Tage V. Andersen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

 

Med venlig hilsen

Arbejdsgrupperne