Skip to main content

Nyhedsbrev fra Børn og Unge udvalget

| Camilla Bevensee | Nyheder

Følgende nyhedsbrev bringes på vegne af Børn og Unge udvalget, til alle forbundets medlemmer.

Mere info om Børn og Unge udvalget, og dets medlemmer, kan findes via menuen på hjemmesiden, under 'Forbundet', 'Strategi og områder', og 'Børn og Unge'.

DANSK ORIENTERINGFORBUND BØRN OG UNGE UDVALG
NYHEDSBREV MAJ 2022

1. ADMINISTRATION AF KURSER OG SOMMERLEJRE
I en årrække har Jette Viborg Sørensen på bedste måde varetaget ind- og udbetalinger og regnskabsaflæggelse for kredsenes U1 og U2 kurser, juniorlejre og sommerlejrene for alle 3 grupper.
Efter en omstrukturering af de administrative opgaver i forbundet er dette arbejde fra og med 1.1.2022 overgået til Børne- og ungekonsulent Astrid Ank Jørgensen og Udviklingskonsulent Nina Hoffmann. Fremover vil Astrid stå for regnskabet fra U2 og junior, og Nina vil stå for regnskabet for U1.

Vi henstiller venligst til klubadministratorerne, at indbetalingerne for klubbens deltagere i arrangementerne foretages rettidigt. Og vi henstiller ligeledes venligst til arrangørerne af kurser og sommerlejre, at man så hurtigt som muligt efter arrangementet foretager endelig afregning via det dertil oprettede regneark.

Vi vil gerne, at ungdomskonsulentens administrative opgaver lettes mest mulig, så arbejdstiden i stedet kan udnyttes bedst muligt med strategiarbejdet for klubberne og for forbundet.

2. NYT STÆVNEFORMAT – ET DIF/DOF PROJEKT
BU-området har i strategiaftalen med DIF forpligtet sig til at arbejde med alternative konkurrenceformer. I praksis foregår arbejdet i et udvalg nedsat på tværs af Eliteområdet og BU-området med Kirsten Møller Søllerød OK som tovholder.

På et seminar i DIF i marts måned blev vi udfordret med det gode spørgsmål: Why – hvorfor.

Vi har efterhånden indsamlet tilstrækkelige data til at vi har fået bekræftet, at vi også i DOF har udfordringer med både medlemstal og konkurrencedeltagelse for årgangene 17-39 år.
Det kan der være mange forklaringer på. Men vi tror, at en forklaring kan søges i, at der er store forskelle i både løbsstyrke og teknisk styrke mellem de ambitiøse talenter og de mange, som dyrker vores vidunderlige sport som verdens bedste motionsform og for at fastholde mange gode sociale relationer på tværs af klubber fra børne- og ungdomsårene.

Vi vil gerne fastholde vores løbere, og vi vil gerne kunne tilbyde både kortere og/eller teknisk mindre udfordrende baner for motionisterne. Og vi vil også gerne kunne tilbyde vores ambitiøse løbere teknisk og fysisk meget udfordrende baner, også gerne som konkurrencer på momentbaner.

I arbejdet i DIF er vi blevet parret med repræsentanter for Dansk Sejlunion, Dansk Surf og Rafting Forbund og Dansk Atletikforbund. Det er udviklende for os at deltage i arbejdet med repræsentanter fra forbund, som har de samme udfordringer, og hvor løsninger måske til trods for vores sportslige egenart kan findes i samme tankegang.

Den 14. juni bliver den anden ud af fire workshops afholdt. Her skal vi tale mere omkring dataindsamling og analyse. Dette spiller godt ind i det videre arbejde for os, hvor vi i efteråret skal i gang med en analyse af hvad vi har valgt at kalde ”det gode børnemiljø”. Denne analyse vil kigge på udviklingen af færdigheder, løbernes eget syn på niveauet på træningerne samt deltagerantallet til træningerne.

Både i Eliteområdet og I Børn- og Ungeområdet modtager vi meget gerne forslag og kommentarer til dette udviklingsarbejde.

3. VI SKAL BRUGE FRIVILLIGE
Det gode børne- og ungdomsarbejde i både klubber og kredse er baseret på, at der er mange gode frivillige kræfter. Men både i klubber og i kredsene kan der desværre være problemer med at skaffe tilstrækkeligt med frivillige. I BU-området har vi besluttet at fokusere på denne problemstilling. Særligt fordi at arbejdet omkring fastholdelse af nuværende børn og unge, samt rekruttering af nye børn og unge er meget påvirket af de frivillige kræfter som findes ude i orienterings-danmark, og vi er derfor afhængige af at have en masse dygtige frivillige, som har lyst til at præsentere sjov og spændende orientering for børnene.

Vi har lige nu ikke nogen umiddelbare løsninger, men vi vil meget gerne have input fra både nuværende og tidligere frivillige ledere i klubberne og i kredsene. Hvad gør det attraktivt at være frivillig børn- og ungeleder? Hvad kan DOF gøre, for at gøre det mere spændende og meningsfyldt? Kom med jeres bud. Det er meget vigtigt, så vi kan hjælpe kommende trænere/ledere og forhåbentlig skabe muligheder for at børn og unge kan få en masse gode tilbud.

4. DELTAGERE TIL STÆVNER
2022 har været året, hvor vi endelige kunne komme afsted til hvad der minder om den gode gamle stævneplads, som vi kender den så godt. Det har været helt fantastisk at mærke stemningen på stævnepladsen og mødes på kryds af tværs af klubber og kredse igen. Stævnepladserne er en stor del af hvad der gør vores sport så skøn. Desværre har der ikke været helt så mange ude til stævnerne som man kunne håbe. Det vil være rigtig ærgerligt hvis dette forsætter.

Vi i BUU håber at stævnerne til efteråret bliver bedre besøgt, så stævneplads-stemningen kan vende tilbage til det det kunne før corona. BUU opfordrer alle ude i klubberne til at minde hinanden om de forskellige stævner som bliver tilbudt, både små og store stævner, og både for nye og gamle i klubben.

5. SOMMERLEJRE
Sommeren nærmer sig så småt, hvilket også betyder der ikke er lang tid til årets sommerlejre! Det plejer at være en stor succes både på U1, U2 og Junior. I kan her se hvornår de forskellige sommerlejre ligger:

U1 Nord, lørdag d. 25. juni – onsdag d. 29. juni (ifm. WOC i Danmark).
Tilmeldingsfrist: d. 12. juni

U1 Øst, lørdag d. 25. juni – onsdag d. 29. juni (ifm. WOC i Danmark).
Tilmeldingsfrist: d. 11. juni

U1 Syd, lørdag d. 2. juli – onsdag d. 6. juli i Ulfborg.
Tilmeldingsfrist: d. 8. juni

U2 Syd + Nord + Øst, søndag d. 3. juli – søndag d. 10. juli i Eksjö.
Tilmeldingsfrist: d. 10. juni

Juniorsommerlejr, mandag d. 1. august – søndag d. 7. august i Sverige.
Tilmeldingsfrist: ubestemt

6. KREDS UNGDOMS MATCH (KUM)
BUU må desværre meddele at der i år, 2022, ikke vil blive afholdt Kreds Ungdoms Match (KUM). Der er flere årsager til dette, men den største af grundene er, at der er blevet skåret i støtte, og der er derfor i BUU ikke budgetteret med at kunne afholde KUM. Derudover er vi i BUU begyndt at overveje konceptet omkring KUM.

Der har de senere år været faldende deltagerantal til KUM, særligt i de ældste aldersklasser (17-20 år), og vi tænker derfor i BUU at der kunne være et behov for at nytænke KUM. BUU har derfor igangsat et arbejde, hvor der skal tænkes et nyt koncept, som skal ende med at erstatte KUM helt. Da denne proces først er sat i gang her i foråret, ser vi det ikke som en realitet at kunne have et færdigt koncept klar til efteråret, og der vil derfor som udgangspunkt ikke være et erstatningsstævne i år.

BUU arbejder efter at have et koncept klar til efteråret 2023. Hvis man skulle ligge inde med idéer til hvordan sådan en nytænkning af KUM kunne være, så sig endelig til. Vi er åbne for alle input.

// Børn og Unge udvalget