Børn- og unge er et strategisk meget vigtigt område for Dansk Orienteringsforbund. Området er basis for udviklingen af orienteringssporten for børn og unge.

Områdets organisering

Der er ansat 2 udviklingskonsulenter til varetagelse af det daglige arbejde. TBU-konsulent Emma Klingenberg (på barsel indtil juni 2022, Astrid Ank Jørgensen overtager opgaverne i perioden) samarbejder med kredse og klubber om forbundets TBU-koncept (Træning af børn og unge) udvikler og koordinerer træneruddannelserne og samarbejder med Eliteområdet om drift af talentcentrene og udvikling af nye konkurrenceformer.

Udviklingskonsulent Nina Hoffmann udvikler forbundets og klubbernes samarbejde med skolerne om at udbrede orienteringssporten som en del af folkeskolens idrætsundervisning samt skolernes deltagelse i skole-OL.

Til at understøtte arbejdet er der nedsat et politisk udvalg med en repræsentantskabsvalgt formand. Børn- og Ungeudvalget består desuden af repræsentanter fra de 3 kredse i forbundet, hovedbestyrelsens kontaktperson til området samt TBU-konsulenten og skolekonsulenten. Udvalget mødes 4-5 gange årligt om en dagsorden fastsat af konsulenterne og udvalgsformanden.

Områdets opgaver

Udvalget er fagligt rådgivende udvalg for forbundets hovedbestyrelse og direktør.

Udvalget koordinerer at forbundets, klubbernes og kredsenes aktiviteter sker inden for rammerne af forbundets værdier, strategier og budgetter.

Udvalget lægger vægt på, at der er alderstilpassede udviklingsmiljøer og konkurrencetilbud og udviklingsmuligheder for børn og unge, samt at aktiviteterne tilrettelægges under hensyntagen til social trivsel på tværs af klubber og kredse.

Udvalget udarbejder årlige budgetforslag for områdets aktiviteter til videre behandling i direktionen og i hovedbestyrelsen.

 

Områdets strategier

Børn- og ungeområdet arbejder for at sikre fremtidens eliteudøvere, for at sikre en bred masse af motionsløbere, som dyrker sporten livslangt og for at sikre fremtidens trænere og klub-, kreds- og forbundsledere.

I strategiaftalen 2022-25 med Dansk Idrætsforbund er der aftalt følgende udviklingsmål:

  • Moderat årlig vækst i antallet af børn og unge 0-18 år
  • Vækst i antallet af klubber med ugentlige træningstilbud til børn og unge
  • Værdibaserede undersøgelser med fokus på udvikling af gode børnemiljøer
  • Styrke overgangen fra skole til klub ved udarbejdelse af nye koncepter for skole- og klubsamarbejder
  • Udvikling af nye stævneformater, som motiverer til deltagelse i stævner og stimulerer udviklingen af aldersrelaterede færdigheder.
  • I samarbejde med Eliteområdet at udvikle talentarbejdet gennem uddannelse af trænere og fælles TBU-baserede udviklingsplaner i talentcentrene. Desuden at arbejde for, at de nuværende tre talentcentre øges til fem, så talentarbejdet udbredes mere.

Yderligere informationer

Kontakt gerne en af følgende for yderligere informationer:

Børne- og Ungekonsulent Astrid Ank Jørgensen, e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 2284 2170

Udviklingskonsulent Nina Hoffmann, e-mailDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 3011 4767

Områdeformand Claus Poulsen, e-mailDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 2139 8730

Sekretariatet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Email: dof@do-f.dk
Tel.: (+45) 4326 2740

Send en mail

Bogholderiet

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bankkonto:
SparNord, reg. nr. 9385
konto nr. 1465756639

MobilePay:
MobilePay-nr: 269030

IBAN nr.:
DK9890151465756639

BIC/SWIFT CODE:
SPNODK22

CVR:
45102319

Findveji.dk på facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen
   Silva

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF
OCAD