Skip to main content

Klubledermøde 2/2024

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder

Indkaldelse til Klubledermøde i Østkredsen mandag d. 10. juni 2024  - herunder valg af Østkredsens repræsentant til DOF's Hovedbestyrelse

Mødested:
OK Roskildes klubhus, "Nordpilen", Bjældevej 20, 4000 Roskilde
Mødedato/tid: Mandag den 10. juni 2024, kl. 17:30 - 21:40
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformændene! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Mødet indledes med fællespisning. Den egentlige dagsorden begynder kl. 18:30
Dagsorden: Link til Dagsorden for klubledermødet
Referat:
Offentliggøres ca. 1 uge efter mødet
Tilmelding: Via O-Service
Sidste tilmelding: Lørdag den 8. januar