Skip to main content

Ekstraordinært Klubledermøde Øst

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder

Der indkaldes til ekstraordinært Klubledermøde mandag d. 16. april 2018 vedr: 

Nyt Divisionsreglement 2019 - Fremlæggelse og diskussion af arbejdsgruppens indstilling til ændringsforslag.

Notat fra mødet er nu klar! 

Mødested: Roskilde OK's klubhus, "Nordpilen", Bjældevej 20, 4000 Roskilde
Mødedato/tid: Mandag den 16. april 2018, kl. 19.00 - 21.00
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformænd! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Dagsorden:

Ved sidste klubledermøde mandag d. 22. januar blev der nedsat en arbejdsgruppe med det mandat: "at  sammenfatte Østkredsens indstilling og vurdere, om der skulle være nogle brugbare elementer i forslag til nyt Divisionsreglement 2019".

Arbejdsgruppen har bestået af:

Rolf Andersen, Amager OK
Torkil Hansen, PI-København
Carl Aage Hald, FSK Orientering
Stig Andersen, Herlufsholm OK
Torben Seir, formand for Østkredsen

Arbejdsgruppen har holdt 2 møder og indstilling til ændringsforslag er udarbejdet, men kræver lige den sidste afpudsning. Den endelige indstilling udsendes til klubberne senest d. 6. april. 

Hent dagsordenen her: Dagsorden 

Arbejdsgruppen er nu klar. Hent resultatet her: Udkast til ændringsforslag til ny divionsturneringsform (i word format).

For at klubrepræsentanterne kan forberede sig bedst muligt kan nedenstående hentes:

Som aftalt har formanden for Stævne- og Reglementområdet Erik Nielsen udarbejdet et notat med de væsentligste input og beslutninger fra mødet.

Notatet med tilhørende bilag (deltagerliste og fremviste PowerPoint's) kan hentes her:
Notat ØK ekstraordinært klubledermøde 160418.pdf

Tilmelding: Via O-Service. 
Sidste tilmelding: Lørdag den 14. april 2018