Skip to main content

Klubledermøde ØST - 3/2018

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder

Der indkaldes hermed til klubledermøde mandag d. 11. juni 2018 i Roskilde OK's klubhus

Mødested: Roskilde OK's klubhus, "Nordpilen", Bjældevej 20, 4000 Roskilde
Mødedato/tid: Mandag den 11. juni 2018, kl. 17.30 - 22.00
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformænd! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Mødet indledes med spisning. Den egentlige dagsorden begynder kl. 18.30
Dagsorden: Dagsorden med tilhørende bilag kan hentes ved at klikke må nedenstående links:

Klubledermøde mandag d. 11. juni  2018 - Dagsorden.pdf 
  

Referat:

Referatet er nu offentliggjort - læs det her.
Bilag 1: Østkredsens nye logo
Bilag 2: Status - Seniortræningsmiljø Østkredsen (STC) 
Bilag 3: Status - Orienterings Runners Copenhagen 
Bilag 4: DIF's og DGI's foreningspulje 
Bilag 5: Orientering om status for Forslag til Nyt Divisionsreglement 2019  
Bilag 6: Tidsplan for reglementsændringe 2019

Tilmelding: Via O-Service. Husk også at angive om du kommer til spisningen.

Sidste tilmelding: Lørdag den 9. juni kl. 24:00.