Skip to main content

Klubledermøde ØST - 1/2018

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder

Referatet med tilhørende bilag er nu offentliggjort

Mødested: Roskilde OK's klubhus, "Nordpilen", Bjældevej 20, 4000 Roskilde
Mødedato/tid: Mandag den 22. januar 2018, kl. 17.30 - 22.00
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformænd! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Mødet indledes med spisning. Den egentlige dagsorden begynder kl. 18.30
Dagsorden: Dagsorden med tilhørende bilag kan hentes ved at klikke må nedenstående links:

Klubledermøde mandag d. 22. januar 2018 - Dagsorden.pdf 
  

Beretning for Østkredsen 2017

Østkredsens Venner - forslag til vedtægtsændring 2018.pdf

Terminslisten 2018

Langtidsterminslisten Øst

Referat:

Referatet er nu offentliggjort - læs referatet her

Bilag som der refereres til i referatet:
Bilag - punkt A1 - Klubledermøde 1 - 2018 - deltagerliste
Bilag - punkt B1 - OK ØST præsentation 
Bilag - punkt C1 - ØA presentation Østkredsen
Bilag - punkt D - DOF forslag 18 KØGE OK
Bilag - punkt E1 - WMOC Østkredsmøde
Bilag - punkt E3 - Facebook - Jakob Lind Tolborg
Bilag - punkt G1.1 - Beretning Østkredsen 2017
Bilag - punkt G1.9 - Østkredsens Venner vedtægter revideret 2018 
Bilag - punkt I1 - Seneste udgave af: Forslag til ny Divisionsturnering 2019
Bilag - punkt I2 - Terminslisten 09-01-2018
Bilag - punkt I2 - Langtidsterminslisten Øst
Bilag - punkt J1 - Urørt skov øst 2018

Tilmelding: Via O-Service. Husk også at angive om du kommer til spisningen.
Sidste tilmelding: Lørdag den 20. januar kl. 24.00