Skip to main content

Trænerroller og fordeling

Den optimale fordeling af trænere ser ud som ovenstående billede viser. Det er selvfølgelig ikke alle klubber der har ressourcerne eller medlemmerne til at kunne lave den holdopdeling. Optimalt har man som klub også en cheftræner. Cheftræneren er den person der har det store overblik over holdene og træningerne. Samtidig skal Cheftræneren være træner for trænerne, og hjælpe holdtrænerne (jer) med at have så meget tid og overskud til at være træner som muligt. Man kan blive cheftræner som en overbygning på denne Træner 1 uddannelse.