Skip to main content

Hvad er en trænerfilosofi?

Det er vigtigt at man som træner har tænkt over ens egen motivation for at være træner, hvilken type træner man gerne vil være og hvilken kultur man gerne vil skabe i sit træningsmiljø.

Her finder vi nedenstående figur frem igen:

Som nævnt tidligere er løberne motiverede af forskellige faktorer, ligesom trænerne er det. Løbernes motivation kan påvirkes af træningsmiljøet og trænernes motivation har en stor indflydelse på miljøet. Hvis man som træner kun er motiveret for oplevelser og leg og slet ikke for konkurrencen, så kan man miste de løbere som motiveres af konkurrenceelementet. Samme er gældende hvis du som træner kun har fokus på konkurrencedelen, så kan man miste de løbere som motiveres af udviklingen og/eller fællesskabet. Derfor må man som træner, være god til at tilgodese så mange faktorer som muligt, også selvom ens egen motivation måske ligger mere mod et element end andre.

Vær også god til at bruge dine medtrænere her, og tænk evt. over at få hjælpetrænere med på holdet som netop er motiveret af andre faktorer end du selv er, for at skabe så bredt et trænerteam som muligt.

 

Trænerfilosofi kan defineres som et sæt af personlige værdier, der dikterer den måde, som vi oplever og tolker de oplevelser og hændelser, der forekommer i vores liv.

Målet med en trænerfilosofi er at skabe sammenhæng mellem, hvad man siger og tror på, og hvad man rent faktisk gør i praksis som træner. Ens trænerfilosofi kan også hjælpe en med at træffe beslutninger og handle på et bevidst grundlag, også i de svære situationer.