Skip to main content

Vejledende principper

Vejledende principper der beskriver TBU-konceptet 

1. Børn og unges udvikling foregår i et langsigtet perspektiv

2. Børn og unges træning er tilpasset alder- og målgruppen

3. Børn og unge træner og konkurrerer med jævnaldrende

4. Børn og unge træner forskellige færdigheder specifikt, på de rigtige tidspunkter i deres udvikling 

5. Børn og unge deltager i stævner på lige vilkår og i konkurrenceformer, der er tilpasser aldersgruppen