Tema Loeb2

Dansk Orienterings-Forbund følger i disse dage myndighedernes restriktioner og DIF`s anbefalinger, som gælder frem til og med 10. maj. De medfører at alle konkurrencer og traditionelle træninger under DOF er aflyst, at klubhuse ikke kan benyttes, samt at forbuddet mod at være flere end 10 samlet varer foreløbig frem til den 10. maj. Forbuddet mod store arrangementer med mere end 500 deltagere varer til og med august måned.

Det er nemt at agere efter frem mod d. 10. maj, samt for arrangementer med flere end 500 deltagere.
Men det er langt mere uklart, hvordan vi kan forholde os til perioden efter 10. maj, når det gælder arrangementer med færre end 500 deltagere – og den videre planlægning resten af året.

Vi modtager løbende henvendelser fra både klubber og løbere, der efterlyser svar på, hvad der sker med resten af forårets og efterårets stævner.

DOF forventer at regeringen først melder ud omkring fase 2 i genåbningen af Danmark nogle dage før d. 10. maj.

I mellemtiden har Stævne- og reglementsudvalget fået til opgave af HB at udarbejde tekniske retningslinjer for afvikling af orienteringsstævner, når der åbnes op for disse. SRU har også planlagt et møde d. 11. maj, når planerne for genåbning forventes at være kendt. Her håber udvalget på at kunne udarbejde et revideret stævneprogram, som kort efter kan lægges frem sammen med de tekniske retningslinjer. Det forudsætter naturligvis, at alle ovenstående præmisser holder.

Foto: Camilla Bergmann

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen
   Silva

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF
OCAD