Hver dag afgives der stemmer på de to kandidater, Signe Søes og Carsten Jørgensen, om hvem der skal være Årets o-løber 2003.

Hver dag afgives der stemmer på de to kandidater, Signe Søes og Carsten Jørgensen, om hvem der skal være Årets o-løber 2003.
I dag den 20. december kl. 14.15 har 259 afgivet deres stemme på en af de to kandidater. Den oprindelige frist var i dag den 20. december, men fristen er forlænget frem til den 26. december.
Kampen kan altså rase videre hen over julen.

Kosttilskud i alle mulige afskygninger er en del af danskernes hverdag. Læs bl.a. Jyllands Posten i dag.

Kosttilskud i alle mulige afskygninger er en del af danskernes hverdag. Læs bl.a. Jyllands Posten i dag.
Det gælder også for de TD-støttede elitesportsfolk, og derfor iværksatte TD
tidligere på året en undersøgelse af forbruget af kosttilskud blandt TD-støttede elitesportsudøvere.
Resultaterne foreligger nu, og offentliggøres i dag på TDs hjemmeside og i TDs trænerblad, Puls, som udkommer før jul.

"Undersøgelsen viser, at der er et bredt og ret tilfældigt forbrug af mange forskellige slags kosttilskud. Frem mod OL har vi en tæt kontakt til en lang række af specialforbundene, hvor vi bl.a. vil øge informationsindsatsen omkring relevant anvendelse af kosttilskud," siger
TDs sportschef Susanne Hedegaard.

"Et vigtigt redskab i den sammenhæng bliver holdningsnotatet, DIF og TD offentliggjorde for knap 2 år siden samt de ernæringspolitikker, TD stiller krav om, satsningsforbundene udvikler og implementerer. TD mener fortsat, at kosttilskud har en minimal effekt på præstationsevnen sammenlignet med en optimal kost, men når det så er sagt, er det åbenlyst, at vi må foretage
en individuel vurdering af behovet hos den enkelte udøver. For nogle udøvere kan absolut have behov for et supplement til kosten, og her vil vi så sørge for, at det bliver de rigtige anbefalinger, udøveren får," slutter
Susanne Hedegaard.

Undersøgelsen omfattede 1.326 spørgeskemaer, hvoraf 826 elitesportsudøvere fra 47 forskellige sportsgrene valgte at besvare skemaet. 63% af
elitesportsfolkene anvendte kosttilskud. Besvarelserne var anonyme, men giver et klart billede af, hvordan svarene fordeler sig mellem styrke- og udholdenhedsidrætsgrene samt de sportsgrene, der forudsætter stor koncentration. Spørgeskemaerne er blevet bearbejdet og analyseret på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet.

Læs mere på teamdanmark.dk eller i PULS


DOF’s holdning til kosttilskud og præstationsfremmende hjælpemidler.
Orienteringsløb er en fysisk krævende idræt, som uanset niveau og alder kræver, at man spiser fornuftigt.
DOF er opmærksom på, at orienteringsløb hører til den type af idrætter, hvor visse typer doping teoretisk set vil kunne forbedre resultaterne.
Der er i øjeblikket intet, der tyder på at misbrug af kosttilskud eller doping overhovedet forekommer indenfor orienteringsløb. Derimod har der været tilfælde af både spiseforstyrrelser og overtræningsproblemer.

DOF’s generelle holdning til kosttilskud er, at kosttilskud er unødvendigt og uhensigtsmæssigt. Behovet for vitaminer, mineraler og andre stoffer kan og skal dækkes ved en varieret og afbalanceret kost, og det undervises løberne i. Kosttilskud anbefales kun i særlige tilfælde og kun efter personlig vejledning ved Team Danmark eksperter.

Doping tages der skarpt afstand fra, og der undervises i at visse typer kosttilskud kan medføre negative konsekvenser eller dopinganklager.

Se i øvrigt DOF's ernæringspolitik på eliteudvalgets hjemmeside.

Referatet fra det ekstraordinære HB-møde den 1. december 2003 i Odense er nu tilgængeligt på nettet.

Referatet fra det ekstraordinære HB-møde den 1. december 2003 i Odense er nu tilgængeligt på nettet. Du finder det under "Dokumentbase" via en link på forsiden i venstre spalte lidt nede.

På mødet blev der primært drøftet og vedtaget DOF-budget for 2004.

Du kan også åbne referatet ved at bruge denne www.adresse -

http://www.dk.orienteering.org/dok/frame.cgi?dir=ref%2Fhb&file=ref/hb/HB-referat_6_2003.htm

Med ønsket om en glædelig og et godt nytår.

Charlotte Bergmann
Sekretariatet

Når EM afvikles omkring Roskilde til sommer i dagene 10. - 17. juli vil dopingkontrollen og IOF's Anti-Doping Controller, Mr. Roger Aerts også være tilstede.

Når EM afvikles omkring Roskilde til sommer i dagene 10. - 17. juli vil dopingkontrollen og IOF's Anti-Doping Controller, Mr. Roger Aerts også være tilstede.
Dette er officielt blevet meddelt i brev fra IOF til Dansk Orienterings-Forbund.

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF