Ådalskolen, OK Esbjerg og DOF bruger en uge på at afprøve nye veje i skoleorientering. Undervisningsministeriet støtter pilotprojektet med 60.000 kr.

Planlægningen og ideudviklingen har stået på igennem de sidste 6 måneder. Nu er projektet sendt godt fra start.

Citat fra projektets hjemmeside -

Idegrundlag - Ådalskolen
Skolen er opdelt i 4 afdelinger, der arbejder sammen på tværs. Det er besluttet, at Ådalskolen skal styrke sin sundhedsprofil og at dette skal ske såvel internt som eksternt. Overordnet har man valgt at gøre dette ved at blive en Sundhedsfremmende skole. Sigtet med projektet "Fri så det mærkes" er derfor dobbelt. Sundhed og samarbejde på tværs.
Skole bidrager til projektet med lærerkræfter, lokaler, elever samt organisation og administration.

Idegrundlag - Orieteringsklubben Esbjerg
Orienteringsklubben Esbjerg har gennem mange år støttet Esbjergs skoler med tilbud om skoleorientering og skolekort. Klubben deltager for at følge op på dette arbejde, og som en præsentation af idrætten overfor lærere og elever. Primært er målet et positivt image, men også ønsket om flere medlemmer.
OK Esbjerg bidrager med materiel, korttegning og frivillig arbejdskraft.

Idegrundlag - Dansk Orienterings-Forbund
Dansk orienterings-Forbund har samarbejdet med Dansk Skoleidræt gennem mange år om Skoleorientering og uddannelse af lærere. Seneste er der i 2001 udgivet et fælles undervisningsmateriale under overskriften - "Kan du finde vej?" Et omfattende materialer, der stadig er til salg til skolerne.
Med "Adventure for Kid" tilbydes skolerne en tværfaglig tilgang til orienteringsidrætten og det allerede bestående materiale. Tilbudet retter sig især mod elever på mellemtrinnet (4-6), men afprøves også overfor de største elever. (7-9 klasse).
For de mindste elever (0-3 klasse) arbejdes udfra et svensk undervisningsmateriale "Skoveventyret", som DOF har erhvervet ret til at bearbejde og udgive i Danmark.
Dansk Orienterings-Forbund bidrager med ideudvikling, projektformulering og konsulenttid.

Se hele oplægget på den særlige hjemmeside

http://www.schm.dk/eyes

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF