Forslag vedrørende ændret sammensætning af DOF's Hovedbestyrelse

Ved udløbet af klubbernes frist, 2. januar, til at stille forslag til repræsentantskabsmødet den 7. marts, var der indkommet ét forslag fra klubberne.

Forslaget, der er indsendt af Silkeborg OK, er et ændringsforslag til det af Hovedbestyrelsen tidligere offentliggjorte forslag om en ændret sammensætning af DOF's Hovedbestyrelse.

Hvor HB's forslag skitserer en hovedbestyrelse på 7 personer bestående af formand, næstformand og 5 menige medlemmer, hvoraf de 3 er valgt i kredsene, består hovedbestyrelsen i ændringsforslaget af 10 personer - formand, næstformand, 5 formænd fra indsatsområderne samt 3 valgt i kredsene.

De to forslag, der skal stemmes om på repræsentantskabsmødet, kan læses på siden om den igangværende strategiproces (link herunder) eller i afsnittet om repræsentantskabsmødet under 'referater' - begge i menupunktet 'Forbundet' til venstre på denne side.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/plan2020/

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF