Skip to main content

Nye restriktioner rammer både stævner og træninger

| Nyheder 2020

2020 orienteringsklubber innovation

Som det vil være de fleste bekendt, har myndighederne ændret antallet af det maksimale personer, der må samles på samme sted samtidig fra 50 personer til 10 personer fra mandag d. 26. oktober 2020. Det gør endnu engang klubbernes muligheder for at iværksætte egentlige træningssamlinger og afvikle orienteringsstævner vanskeligere.

Selv om der nu er en begrænsning på 10 personer på samme sted på samme tidspunkt, er det Stævne- og Reglementsudvalgets opfattelse, at det stadig vil være muligt at afvikle træninger – men i langt mindre grad stævner.

Som ved tidligere ændringer af myndighedernes retningslinjer er orienteringsløb specifikt nævnt som en af de sportsgrene, hvor det vil være muligt at afholde konkurrencer, stævner eller lignende med flere end 10 deltagere, hvis konkurrencen, stævnet mv. afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne. I praksis betyder det, at ikke flere end 10 deltagere befinder sig på samme sted samtidig. Ud over orientering gælder det f.eks. også golf og kapsejlads. 

Men selv om deltagerne kan sendes ud med tidsforskydning på et stort areal, er det med den nuværende tolkning af reglerne ikke muligt at sektionsopdele ved stævner – dvs. at f.eks. start-, mål-, parkerings- og beregningspersonale tæller med i samme forsamling, og så vil det for langt de fleste stævner være umuligt at holde sig under 10 personer.

Myndighedernes uddybning af betydningen af retningslinjerne for specifikke sportsgrene findes her

Det vil altid være nyttigt at rådføre sig med de lokale politimyndigheder om evt. stævneopbygning og indretning. Endelig skal det understreges, at såfremt stævnearrangører ikke mener at kunne afvikle stævnet, således at gældende retningslinjer overholdes, bør man aflyse stævnet.

DOF’s tekniske retningslinjer og guidelines for afvikling af orienteringsstævner pr. 8 oktober er fortsat gældende, da de er fleksible ift. skiftende forsamlingsgrænser.

Det er værd at bemærke, at ved idrætsaktiviteter for børn og unge er forsamlingsgrænsen fortsat på 50 personer. Her må ”nødvendige” voksne være til stede – dvs. voksne, der er nødvendige for at kunne gennemføre aktiviteten, eksempelvis trænere, hjælpetrænere eller forældre ved et forælder/barn-hold. Er der deltagere over 21 år ved en børn- og ungeaktivitet, gælder forsamlingsgrænsen på 10.  

Danmarks Idrætsforbund er i dialog med Kulturministeriet om de mere præcise retningslinjer for idrætten efter de nye restriktioners ikrafttræden. Derfor vil denne nyhed sandsynligvis blive fulgt af en præciserende opfølgning sidst på ugen.

DIF's råd og vejledninger ift. coronasmitte findes her - men afventer - som nævnt - i skrivende stund fortolkning af de nye restriktioner.

Spørgsmål om fortolkninger af DOF's retningslinjer rettes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , Formand for Stævne- og Reglementsudvalget