Skip to main content

Kurt Dose 90 år

| Helge Lang Pedersen | Nyheder 2019

Kan man forestille sig nogen bedre måde at fejre sin 90 års fødselsdag end ved at løbe en svær 3,7 km lang orienteringsbane i Vemmetofte Strandskov? Det kan Kurt Dose fra Køge Orienteringsklub ikke, så præcis kl.10:00 trykkede han SI-brikken i startposten og begav sig ud i det strålende solskin. Lidt under en time senere var det målpostens tur og Kurt kunne konstatere, at der som så ofte før var væsentligt yngre deltagere bag ham på resultatlisten.

kurtdose

Klubkammeraterne deltog aktivt i at markere Kurts runde dag

Ikke at der er noget nyt i denne imponerende ihærdighed over for O-sporten: 80 års dagen faldt også sammen med et orienteringsløb, så selvfølgelig skulle også 90 års dagen starte i skoven sammen med klubkammeraterne fra Køge OK og fra de øvrige sjællandske klubber som var til stede i Strandskoven søndag den 24. februar.

Det var dog ikke helt den samme oplevelse for Kurt denne gang. "Det er første gang i 70 år, at Birgit ikke er med til at fejre min fødselsdag", fortalte Kurt stille på vej til starten og refererede til tabet af hustruen i 2018.

IMG 3008

Kurt starter i dagens løb i Vemmetofte

Kurt var med til at starte Køge Orienteringsklub i 1975, og han er stadig en meget velanset og højt skattet del af den klub, hvor han har lagt så mange timer gennem årene. Dels har klubben altid kunnet trække på Kurts erfaringer som korttegner, dels har Kurt i mange år bestyret kredsens Køge-depot og dels har han meget ofte været garant for medaljer til Køge OK. Det er faktisk blevet til mere end 200 mesterskabsmedaljer i de repektive aldersklasser ved VM, DM og SM. Og Kurt er stadig godt løbende, så alt tyder tyder på, at der venter klubbens æresmedlem flere flotte placeringer i år og i de kommende år.

Dertil kommer så alt det øvrige, som Kurt også har brugt fritiden på såsom bilorientering, rally og feltsport. Og hvilken usædvanlig betydning dette engagement fik.

Efter anden verdenskrigs afslutning blev Kurt blot 18 år gammel gruppefører i  hjemmeværnsforeningen »Modstandsbevægelsen for Køge og omegn«. Kurt var allerede da orienteringsløber og blev i 1949 også Danmarksmester i terrænsport.

Engagementet i hjemmeværnet og interessen for rally, der blev udøvet sammen med den mangeårige makker H.C. Nielsen, fik betydning på en helt anden måde end den sportslige.

Under den kolde krig længe før detaljerede luftfotos blev almindelige, var det af stor betydning for den vestlige forsvarsalliance at få information om militære bevægelser i den daværende Østblok. Takket være H.C. Nielsens gode kontakter deltog de to i mange rallyarrangementer i blandt andet Polen og de bragte systematisk efterretninger med hjem til det danske forsvar. Hvis du vil læse mere om missionerne, så se denne artikel i Berlingske Tidende fra 2005.

IMG 3015

Kurt med lette trin på vej mod første post i Vemmetofte

Tak til Tage Ebbensgaard fra Køge Orienteringsklub for værdifuldt input til denne artikel.