Skip to main content

Orientering bliver 100 procent digitalt

| Nyheder 2019

Når DOF’s magasin Orientering udkommer med sit første nummer i 2019, sker det for første gang udelukkende i digital form. Det vil sige, at forbundets medlemmer får tilsendt et link til en digital udgave af magasinet, og ikke længere modtager et fysisk eksemplar i postkassen. Det besluttede Hovedbestyrelsen i forbindelse med budgetarbejdet for 2019.

- Vi kan se, at stadigt flere medlemmer læser Orientering på computeren og mobilen, og gør mere og mere brug af de interaktive elementer, der er blevet en del af det digitale magasin i det seneste år. Og når priserne på distribution af det fysiske blad samtidig er for opadgående, synes vi at tiden er inde til en digital omstilling af Orientering. Vi er godt klar over, at mange vil savne det trykte magasin, men vi håber også, at medlemmerne vil omfavne de nye muligheder, som et rent digitalt magasin giver, siger DOF’s direktør Kenneth Mikkelsen.

Orientering er siden juniudgaven i 2018 udkommet i en mere interaktiv form digitalt, hvor redaktionen har gjort mere brug af indlejret video, billedserier og links på siderne. Det giver dels mulighed for bedre at udnytte de billeder og videoproduktioner, der bliver lavet i o-verdenen og dels bliver magasinet mere attraktivt for annoncører, der kan købe plads til kampagnevideoer og linke til produkter direkte på siderne.

For redaktionen på Orientering betyder beslutningen, at den får mere frie hænder til at forme magasinet efter historier og begivenheder tæt på deadline. Den trykte form har stillet krav til bestemte sideantal og en periode til tryk og distribution af magasinet, som forsvinder i den digitale verden. Med det nye setup bliver det nemmere at udkomme kort tid efter en stor begivenhed, mens interessen er størst.

- Vi kommer til at bruge den første del af året på at finde ud af, hvordan vi bedst udkommer med det nye, digitale Orientering. Indtil nu har det trykte blad været udgangspunktet for vores arbejde, og den digitale udgave en slags overbygning. Nu behøver vi ikke tage hensyn til et sidetal, der kan deles med fire og at man skal kunne bladre horisontalt, og derfor skal vi ud at hente inspiration i de kommende måneder. Vi håber, at læserne vil tage godt imod de tiltag, som vi i redaktionen vælger at satse på, siger redaktør på Orientering, Henrik Rindom Knudsen.

Den første udgave af Orientering vil blive sendt rundt til alle medlemmers mailadresse, der er opgivet i O-service, ligesom den bliver lagt i arkivet på hjemmesiden og delt på DOF’s Facebook-profil.

Læs de seneste mange udgaver af Orientering i arkivet

Læs referatet fra Hovedbestyrelsens møde 9. november 2018