Skip to main content

Opdaterede postbeskrivelser er lagt på hjemmesiden

| Nyheder 2018

Tema Kort

Det internationale orienteringsforbund, IOF, har udgivet en opdatering af postbeskrivelserne.

Selv om den seneste opdatering var i 2004, er der kun små ændringer, foruden lidt sproglige justeringer. Heldigvis, for postbeskrivelserne fungerer normalt upåklageligt både herhjemme og i udlandet.

Der er kommet 2 nye symboler, Skyttegrav og Forbudt Område.
Skyttegrave er jo ikke så almindelige herhjemme, så den danske betegnelse er tillige Gravet Rende. Symbolet ligner en gennemskåret spand fra siden.
Forbudt område ligner en blomst i en kasse, og symbolet er nok også mest relevant ved sprintorientering, hvor posten eksempelvis kan stå ved et blomsterbed, som man ikke må træde i.

Den væsentligste sproglige ændring er, at "Knæk" er blevet til "Sving". Det vil nok tage årtier, inden ændringen trænger helt igennem, men formålet er at udvide banelæggeres muligheder for postplaceringer. Sving er godt nok ofte et lidt mindre præcist sted end Knæk, men IOF-symbolerne er postbeskrivelser, ikke postdefinitioner. Posten defineres af skærm og stativ, som skal placeres i centrum af kortets postcirkel.

Postbeskrivelserne kan findes på DOF's hjemmeside under Menu -> Klubværktøjer -> Vejledninger/Reglement -> For deltagere. De findes i såvel en kort form med princippet beskrevet som en længere med illustrerede eksempler.

For at imødegå skænderier om symbolerne skal det understreges, at den autoriserede udgave er den internationale, engelsksprogede udgave på IOF's hjemmeside.