Skip to main content

Ferietid er sommerlejrtid

| Nyheder 2018

Den første uge i skolernes sommerferie bliver for en lang række børne- og ungdomsløberes vedkommende brugt sammen med de jævnaldrende venner i kredsen på sommerlejr år efter år.

Og i år er ingen undtagelse: I denne uge er u1 og u2-grupperne fra Syd-, Nord- og Østkredsen afsted på sommerlejre - både herhjemme og i Sverige.

Grupperne er afsted på hver deres tur, men u2-grupperne mødtes mandag til en fælles stafet med 20 mixede kredshold og efterfølgende socialt stjerneløb i det østlige Sverige.

Sidst i ferien bliver det så juniorgruppernes tur, når de tager på fælles sommerlejr i Frankrig i anden uge af august.

I alt kommer lidt flere end 200 løbere afsted i løbet af sommeren på lejre, der kun bliver til virkelighed, fordi en lang række frivillige bruger en uge af deres ferie som ledere. B&U-området vil gerne sende en særlig tak til dem - for uden dem var der ingen sommerlejre og ingen til at fylde løbernes oplevelsesrygsæk op med orienteringstræning og sjov.

Især er det positivt og værd at bemærke, at lederne i u2-grupperne stort set består af voksne under 25; dem er der forhåbentlig mange gode lederår i endnu.

Billeder fra Østkredsens u1- og u2-grupper på Facebook.