Skip to main content

Nu kan der søges støtte i DIF og DGI's foreningspulje

| Nyheder 2018

Nu kan alle frivillige idrætsforeninger søge støtte i DIF og DGI's store foreningspulje, der i de kommende tre år uddeler 45 millioner kr. til at fremme fællesskab i foreningerne.

Håbet er, at både de, der allerede er medlemmer af idrætsforeninger, og de, der ikke er, kan få glæde af aktiviteter og initiativer, som puljen støtter.

Puljen er således en oplagt mulighed for at søge støtte til at realisere idéer og tilbud, som ikke kan løftes uden ekstern støtte i dag.

Mulighederne om støtte omfatter en lang række muligheder, fra f.eks. indkøb af materiel, trykning af kommunikationsmateriale og til større indsatser for at inkludere psykisk sårbare og flygtninge i idrætten.

Der kan læses meget om muligheder og vilkår på DIF's hjemmeside om støttemuligheder.

Der kan ansøges om beløb inden for tre kategorier:

- Op til 25.000 kr.

- 25.001 - 100.000 kr.

- 100.001 - 500.000 kr.

Heraf behandles den mindste beløbskategori løbende, mens de større ansøgninger om støtte behandles med større interval.

Der søges via siden medlemstal.dk