Skip to main content

Referat fra Eliteklubforum i Hillerød 4. juni 2017

| Helge Lang Pedersen | Nyheder 2017

FIF Lang 2017 D 20

 

Efter mellemdistancen ved FIF Hillerød Orienterings succesfulde pinsestævne, mødtes repræsentanter fra en række af DOFs klubber for at tale om, hvordan vi kan udvikle vores unge talenter endnu bedre i fremtiden.

Et mål er at opleve flere unge løbere i fremtiden, der ikke bare som de glade piger på billedet præsterer i nationale konkurrencer, men også får mulighed for at leve deres drømme ud på den internationale scene.

Alle er enige om, at det kræver hårdt arbejde og godt samarbejde at støtte talenterne i deres udvikling og mødets hovedemner var derfor samarbejdet om udvikling af ATK 2.0 konceptet, der skal være en hjælp til klubberne i deres udvikling og talentcentrene - de såkaldte TC-ere - der udbyder træning på tværs af klubgrænser.

Referatet fra mødet kan læses her.