Skip to main content

Helge Søgaard valgt til Friluftsrådet

| Nyheder 2017

DOFs tidligere formand, Helge Søgaard (Rold Skov OK), blev onsdag valgt ind i bestyrelsen i Friluftsrådet for en to-årig periode. Det skete på rådets årlige generalforsamling i København.

Helge Søgaard fik næstflest stemmer blandt de seks opstillede kandidater - heraf blev fem valgt til bestyrelsen, der tæller 11 personer. Helge lagde i sin præsentation af sig selv vægt på sin erfaring fra mange år i erhvervsliv og med organisationsarbejde. Samtidig understregede han, at samarbejde og respekt for naturen var væsentligt for hans deltagelse i Friluftsrådets arbejde.

Ved samme lejlighed trådte DOFs tidligere generalsekretær og breddekonsulent Preben Schmidt ud af bestyrelsen efter i alt seks år på posten ad to omgange. I den forbindelse takkede Friluftsrådets formand Lars Mortensen Preben for indsatsen og fremhævede, at Preben har været meget aktiv i forhold til kredsene - og at han vist nok var den første, der benyttede ordet "sundhed" i forbindelse med Friluftsrådets arbejde.

Preben Schmidt (tv.) blev takket for sin indsats i Friluftsrådets bestyrelse af formand Lars Mortensen (midten). Helge Søgaard er valgt ind for en toårig periode.

Læs mere på Friluftsrådets hjemmeside.