Skip to main content

Veloverstået repræsentantskabsmøde 2017

| Nyheder 2017

Klubberne under Dansk Orienterings-Forbund var lørdag d. 4. marts samlet til det årlige repræsentantskabsmøde i Middelfart.

Her optog den nye støttestruktur under Danmarks Idrætsforbund naturligt en del plads; DIFs næstformand Hans Natorp holdt et oplæg om dette, ligesom DOF-formand Walther Rahbek fortalte om processen med at fastlægge de nye strategispor i samarbejde med DIF.

Traditionen tro blev repræsentantskabsmødet også benyttet til uddeling af æresbevisninger, hvor følgende blev hædret:

Organisatoren: Helge Lang Pedersen, Farum OK
Årets Kortprofil: Frank Linde, OK Pan Århus
Årets Træner: Torbjørn Gasbjerg, landstræner
Silvablokken: Mogens Nielsen, OK West
Årets Klub: Silkeborg OK
DOFs Ærestegn: Jan Hausner, OK SG, og Kell Sønnichsen, OK Pan Århus
Årets Løber: Maja Alm

Årets MTBO-rytter uddeles ved anden lejlighed.

Repræsentantskabsmødet blev samtidig også sidste arbejdsdag i DOF for direktør Michael Sørensen, der blev takket for sin store arbejdsindsats i forbundet i de seneste knap seks år.

Ved valget til DOFs hovedbestyrelse blev Heidi Holmberg, FIF Hillerød valgt ind, og hun afløser Steen Frandsen, Viborg OK.

Referatet fra repræsentantskabsmødet vil være tilgængeligt på et senere tidspunkt, når det er færdigskrevet og godkendt af dirigenten.

Rep2

Helge Lang Pedersen modtager Organisatoren - overrakt af DOF-formand Walther Rahbek.

Rep4

Mogens Nielsen, OK West fik Silvablokken - overrakt af Sydkredsformand Kate Kanstrup.

Rep5

Silkeborg OK's formand Sten Egholm Jørgensen modtog Årets Klub, som Motion og Foreningslivs formand Heidi Kristensen overrakte.

Rep6

Jan Hausner modtog DOFs Ærestegn.

Rep3

Maja Alm blev "Årets Løber" 2016 og havde sammen med landsholdet optaget en videohilsen, der blev vist.

Rep1

DOF-formand Walther Rahbek takkede Michael Sørensen for sit arbejde som forbundets direktør i seks år.

Alle fotos: Gert Nielsen