Skip to main content

Klubudviklingsworkshop i Østkredsen

| Administrator | Nyheder 2016

Erfaringsudveksling og ny inspiration på programmet

Lørdag d. 24. september havde 11 deltagere fra 6 forskellige klubber i Østkredsen sat hinanden stævne i OK Roskildes klubhus med ”Klubudvikling” på dagsordenen.

Der blev udvekslet erfaringer og delt gode historie mellem klubberne og diskuteret frivillighed, medlemsinvolvering, inspirationsmateriale og uddannelse på baggrund af oplæg fra Heidi Kristensen, Motion og Foreningsliv og udviklingskonsulent Gert Nielsen.

Blandt deltagerne var Kildeholm OKs formand Eskild Rønne, der kunne fortælle om det seneste års klubudviklingsprojekt i Kildeholm OK, der med støtte fra en lokal konsulent (Minna Seir, Helsingør SOK), havde fået sat gang i Familieorientering, børnetræning, korttegning og nye Find vej projekter i Frederikssund. Nye aktiviteter, der havde betydet medlemstilgang og en tro på fremtiden blandt klubbens eksisterende medlemmer.

Eskilds positive historie blev i øvrigt fulgt op dagen efter i Rude Skov, hvor Kildeholm OK vandt oprykningsmatchen til 5. division, hvor klubben senest befandt sig i sæson 2010.

Oprykningen var kulminationen på et års målrettet arbejde i klubben med rekruttering, medlemsinvolvering og start af nye aktiviteter og blev fejret med flag og champagne i det fine sensommervejr.

De kommende lørdage følges op med tilsvarende Klubudviklingsworkshops i Sydkredsen og Nordkredsen:

Sydkredsen: lørdag d. 1. okt. kl. 10-14 i OK FROS’ klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia

Nordkredsen: lørdag d. 8. okt. kl. 10-14 i Viborg OKs klubhus, Skivevej 93, Viborg

Agenda:

• Bordet rundt – ”Hvad er I lykkedes med?”
• Hvordan styrker vi foreningen/klubben gennem nye aktiviteter og medlemsinvolvering?
• Styrk frivilligheden – Hvordan får vi flere medlemmer til at bidrage i den daglige drift?
• Inddragelse af unge frivillige – Kan det lade sig gøre?
• Værktøjskassen – Hvad eksisterer i dag – hvad mangler?
• Uddannelse/kurser – Hvad findes i dag - hvad mangler klubberne?

http://buu.do-f.dk/log/subpages/indbydelse_klubudviklingsworkshop_efter%C3%A5r2016.pdf