Skip to main content

Naturløb i Varde

| Administrator | Nyheder 2016

”Der’ et minut tilbage! … Viktor, der er et minut – kom tilbage!” Eleverne fra 5.a fra Alslev skole gør alt hvad de kan for at hjælpe Viktor og andre klassekammerater med at overholde tiden. For til Naturløbet er alle elevers præstation vigtig for klassens samlede resultat, og der fratrækkes point, hvis man kommer for sent.

Arnbjerg Park lagde igen rammen om et flot Naturløb i Varde, hvor OK West for tredje gang inviterede elever fra egnen på orienteringsløb. Traditionen tro blev der både løbet mangepostløb og sprintbane, der som altid var meget populær. Eleverne gik til den under mangepostløbet, og mange elever fandt alle posterne inden for tidsgrænsen.

På sprintbanen blev der testet en rute af, da et nyligt påbegyndt gravningsarbejde i parken overraskede arrangørerne, der måtte lægge om på dagen. Men det gjorde ikke noget for hverken kvaliteten eller elevernes engagement.

De 270 elever der deltog, kunne efter en god dag med rigtig godt septembervejr, gå ind i weekenden en oplevelse rigere.

Naturløbene arrangeres af klubber under Dansk Orienterings-Forbund i samarbejde med Aktiv Året Rundt, og er støttet af Nordea-fonden.