Skip to main content

Find vej i Dalmose

| Administrator | Nyheder 2016

Et Find vej-tilbud med det lokale i centrum

I Dalmose på Sydvestsjælland kan byens skoleelever, borgere og gæster nu nyde godt af det nyeste Find vej i Danmark-tilbud.

Det er Camilla Munkholm Jensen, lærer på Dalmose Skole, der er initiativtager til projektet og Svend Erik-Munck, Herlufsholm Orienteringsklub har ydet en stor indsats med korttegningen.

Under temaet ”en by i byen” havde skolen emneuge i den sidste uge inden sommerferien, og Camilla ville stå for et elevværksted, hvor eleverne skulle være med til at lave pælene klar, grave huller og sætte dem op. Op til gjorde Camilla en ihærdig indsats med koordineringen, så alt kunne være klar til emneugens start.

Dalmose er en lille by, men med et stærkt lokalt sammenhold med meget aktivitet. Med temaet ”en by i byen”, undersøgte eleverne forskellige dele af byen fra forskellige vinkler, og skabte nye tilbud til alle borgerne – både midlertidige og permanente. Find vej-projektet i Dalmose giver nu også borgerne mulighed for at opdage byen fra nye sider og vinkler, når de 20 poster skal findes – f.eks. ved den gamle stationsbygning, hos dagplejen og i skoven.

25 elever fra skolen hjalp til på værkstedet, hvor der både blev savet og malet pæle, der blev skruet skilte på, der blev afmærket hvor hullerne skulle bores, og sidst blev pælene altså sat i jorden. Børnene har i den grad selv lavet deres Find vej-tilbud.

Samtidigt er det en opgradering af lærernes undervisningsfaciliteter, da der nu er mulighed for at undervise i orienteringsløb i idrætstimerne. Men også indenfor andre fagområder vil lærerne udnytte Find vej-pælene. Således placeres de poster, der står i den lille skov, ved interessante biotoper, så de kan bruges i biologiundervisningen.

Camilla Munkholm Jensen har stadig flere ambitioner for Find vej i Dalmose – næste år vil hun satse på at få TravelTales til byen, og måske udvide projektet til også at inkludere nærliggende Flakkebjerg.

Find vej i Dalmose er tilgængeligt for byens borgere over sommeren, og vil blive åbnet for offentligheden i sensommeren, når kort og pæle er helt klar.

Stor tak til Camilla Munkholm Jensen og Svend-Erik Munck for det store arbejde!