Skip to main content

Klubber i fokus - Skive AMOK

| Administrator | Nyheder 2016

Nyt initiativ fra Motion og Foreningsliv til inspiration for alle landets orienteringsklubber

Motion og Foreningsliv vil i 2016 under overskriften "Klubber i fokus" løbende præsentere gode historier til inspiration for alle landets orienteringsklubber.

Første klub i fokus er Skive AMOK en lille klub med 28 medlemmer, der fra årsskiftet 2015/2016 er kommet godt fra start med deres nye Familie- og Motionsorienteringstilbud.

Anita Mogensen, Ellen Kjærgaard Brydsø og Gert Johannesen fortæller:

Beskriv hvad det er, som I er lykkedes med?

Det er lykkedes for os:

•At få omkring 40 - 50 deltagere til vores arrangementer og få givet dem en oplevelse, som gør at de kommer igen.

•At få klubbens medlemmers motiveret og få deres opbakning, så de har været med på ideen om at sætte gang i Familie og Motionsorientering i Skive. Det vigtigste for os var, at medlemmerne var med på ideen. Det med baggrund i at have de nødvendige hænder (hjælpere), til løsning af de forskellige opgaver. Altså motiverede hjælpere til banelægning, postudsætning, træner/hjælperfunktioner, cafeteriet m.v.

•At skabe et fællesskab om arrangementet, hvor medlemmerne tager ejerskab og dermed er motiverede for at løse de opgaver, de gerne vil hjælpe med.

Hvordan kom I der til?

•Ideen opstod fordi Gert Nielsen var på besøg hos os i MAJ 2015, i forbindelse med afvikling af skoleorientering. Her havde flere af klubbens medlemmer en snak med ham om klubudvikling.

•Hen over sommeren var vi nogle stykker, der snakkede projektet igennem og fik sat de store linjer op. Vi fik fundet noget omkring hvad andre klubber havde gjort og sammenkogt tingene til en præsentation for klubbens medlemmer.

•Der blev indkaldt til klubaften med spisning. Her præsenterede vi så projektet for medlemmerne. Det resulterede i, at der var en meget stor opbakning til, at vi skulle i gang og det meget gerne fra dag et i 2016. Det med baggrund i nytårsforsæt.

•Efterfølgende tog vi nogle stykker til inspirationsdag i Randers. Det gav os mange gode kort på hånden i forhold til at være bevidste om udfordringerne.

Hvordan er det lykkedes?

•En god præsentation og beskrivelse af projektet over for medlemmerne i klubben.

•Etablering af arbejdsgruppe og udpegning af tovholdere.

•Budget til markedsføring m.v.

•God markedsføring i Skive Folkeblad, klubbens hjemmeside og ikke mindst Facebook

•Målrettet annoncering/reklame: nybegyndere uden kendskab til O-sporten og familier med barnevogn = stier og veje

•Engagement fra klubbens medlemmer - alle / flere tager ansvar - startede med et fællesmøde med spørgsmålet om vi ville være med.

Hvis I skulle give et par råd videre til andre, hvad vil det så være?

•Lyt til andre klubber og deres erfaringer

•Vigtigt, at der uddelegeres opgaver på en måde, som gør, at hjælpere føler ejerskab og derved ansvar for deres opgaver.

•Få medlemmernes opbakning. Der er brug for mange hænder.

•Brug alle måder til at få spredt budskabet. Hos os har vi brugt: Visit Skive, Skiveportalen, Ugeavisen, Folkebladet, Skolernes intranet, Facebook (begivenheder deles af medlemmer), Flyers som medlemmer deler ud til familie og venner og lægger på arbejdspladser, mund til mund.

Skive AMOK er med i Klubudviklingsprojektet 2014-2017, der med forankring i Motion og Foreningsliv udvikler den enkelte klub på klubbens præmisser med afsæt i erfaringer fra andre klubber.

http://buu.do-f.dk/log/subpages/ProjektFamilieMotionsorienteringSkive.pdf