Skip to main content

Indbydelse OCAD kurser

| Administrator | Nyheder 2016

Indbydelserne til OCAD korttegningskurserne i januar/februar ligger nu på kortudvalgets hjemmeside - http://kort.do-f.dk

Fokus bliver på skolegårds-kort i stor målestok - 1:1.000, som skoleudvalget ser som udgangspunktet for satsningen i skolerne.

Et symbolbibliotek for disse kort vil blive brugt på kurset. Skolegårds-kortene anvender sprintnormens symboler, men med reducerede, velafbalancerede linjetykkelser og symbolstørrelser, så det fremstår harmonisk og let læseligt.

- og et lille jubilæum!
Ret før jul sendte jeg grundkort nummer 500 i rækken af grundkort der er fremstillet siden vi startede op med COWI materiale i 2007.
Det er Blåbjerg Vest bestilt af Jens Sørensen, OK West