Skip to main content

Tilmeldingen åben til årets Kreds Ungdoms Match

| Administrator | Nyheder 2015

Så er tilmeldingen til årets Kreds Ungdoms Match (KUM) åben.
KUM er årets største arrangement for ungdomsløbere i alderen 11-20 år. Her dyster landets ungdomsløbere kredsvis mod hinanden både individuelt og i stafet. Arrangementet består både af orienteringskonkurrencer, sociale og alternative aktiviteter og fest.
 
Konceptet for KUM er i år blevet ændret en smule i forhold til tidligere år.Det betyder bl.a.

  • At KUM er flyttet fra maj til første weekend i oktober
  • At der er åbnet op for flere deltagere. Alle ungdomsløbere der lever op til følgende kriterier har mulighed for at deltage:
    • Hvis man har deltaget i et af DOFs ungdomskurser/sommerlejr eller i tre åbne løb.
    • Hvis man kan gennemføre A baner i sin respektive klasse - undtagen for H/D16-20 hvor der også er mulighed for at deltage på en mellemsvær bane.
  • At KUM er udvidet til at vare fra fredag aften til søndag middag.

Der forventes ca. 200-250 deltagere i arrangementet.
 
Silkeborg OK og DOFs Børn og Unge Udvalg glæder sig til en forrygende festlig og sjov weekend. Vi håber at landets ungdomsløbere tager godt imod det nye koncept og at alle landets klubber støtter op om at få deres ungdomsløbere med.

Tid:
Fredag den 2. til søndag den 4. oktober.
 
Sted:
Silkeborg området med overnatning på Virklund skole og løb i Palsgaard Plantage og på Sletten.
 
Program:
Fredag aften: Ankomst og social og fysiks aktivitet på tværs af kredsene
Lørdag formiddag: Kreds Ungdoms Match - Individuel
Lørdag eftermiddag: Alternativ aktivitet/udfordring
Lørdag aften: Festmiddag, præmieoverrækkelse, diskotek og spillebule
Søndag formiddag: Kreds Ungdoms Match - Stafet
 
Tilmelding:
Via O-service senest den 20. september
 
Pris: 450 kr.
(Der har tidligere været udmeldt en forventet deltagerpris på ca. 300 kr. For at få balance i økonomien er det dog blevet valgt at fastsætte prisen på 450 kr. hvilket svarer til et tilsvarende U2 weekend-kursus af samme længde).
 
Yderligere info:
KUM hjemmeside: http://silkeborg-ok.dk/index.php/ungdomsafdelingen/kum-2015
Indbydelse: http://silkeborg-ok.dk/silkeborgok/lob/2015/lob_97/indbydelse/index.pdf
Facebook: https://www.facebook.com/kredsungdomsmatch