Skip to main content

DOF søger skoleorienteringskonsulent

| Administrator | Nyheder 2015

3-årig konsulentstilling på fuld tid til arbejdet med at inkludere orienteringssporten i skoleundervisningen

Dansk Orienterings-Forbund (DOF) med godt 6.000 aktive medlemmer fordelt på 85 klubber landet over er med en stor satsning på skoleområdet godt på vej mod forbundets vision om at øge kendskabet til orientering som en sjov, tilgængelig og udfordrende idræt.

Med folkeskolereformen er fulgt en lang række forandringer til den folkeskole, som vi kender. Omdrejningspunktet er tanken om den åbne skole, der således i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund ved bl.a. at inddrage lokale idrætsforeninger.

Orienteringsløb er som skabt i folkeskolereformens fokus på idræt og fysisk aktivitet - både når det gælder idrætstimerne og den understøttende undervisning i øvrigt. Med afsæt i en fondsbevilling fra Nordea-fonden søges en skoleorienteringskonsulent, der i en 3 årig projektperiode skal være omdrejningspunktet for at gøre det simplere at inkludere orienteringssporten i skoleundervisningen.

Stillingsopslaget findes via nedenstående link og ansøgningsfristen er mandag den 17. august 2015 kl. 12.00.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/Stillingsopslag_skoleorienteringskonsulent.pdf