Skip to main content

O-teknik kursus i Helsingør søndag d. 8. marts

| Administrator | Nyheder 2015

Rolf Lund, Helsingør SOK inviterer til træningsløb i Danstrup, let frokost og o-teknik kursus for 75 kr.

Et godt tilbud fra Helsingør SOK:

Målgruppe: Begyndere/let øvede, der ønsker at blive bedre til adventurekonkurrencer eller begynde med at løbe orienteringsløb.

Program: Vi starter med at løbe et træningsløb i Danstrup Hegn. Mødested P-plads på Hornbækvej. Man kan løbe fra 2-7 km i forskellig sværhedsgrad.
Derefter kører vi til Helsingør og bader i HSOK’s klubhus på Gl. Hellebækvej 63A. Efter en frokost vil der blive undervist i:

Kortkontakt
Afstandsfornemmelse
Brug af kompas
Bomteknik

Der vil blive taget udgangspunkt i dagens træningsløb og blive gennemgået almindelige teknikker f.eks. ledelinjer, opfang og vejvalg evt. gennemgået orienteringsmomenter fra årets ”Kong Vinter” adventurerace.

Tilmelding via O-service senest d. 1. marts

http://www.hsok.dk/pdffiler/Kursus%20i%20orientering.pdf