Skip to main content

U-16 samling i Gøteborg

| Administrator | Nyheder 2014

Med fokus på planlægning

Jesper Stamp, U-16 træner, fortæller her om samlingens formål, og hvordan talentudviklingen sker i praksis i gruppen. U-16 løberne, Sara, Agnes og Rasmus, fortæller om deres ”aha-oplevelser” på samlingen.

Formålet med samlingen har været, at løberne skulle prøve kræfter med nordisk terræn. I Göteborg-terrænerne bliver løberne udfordret på en anderledes måde - både o-teknisk og fysisk - og er derfor nødt til at tænke og agere anderledes. Via løbernes møde med den nordiske orientering, hjælper vi dem med at omsætte deres egne erfaringer til, hvordan de skal gøre i praksis.

Fokus på planlægning i praksis og teori
Der har gennem hele samlingen været et gennemgående fokus på planlægning under de tekniske træninger, og når vi bagefter har evalueret deres løb. Løberne har haft fokus på at skulle planlægge hvert stræk inden de begav sig ud på det, dvs. udløb, check-points undervejs samt indløb/attack-point til posten. Løberne har på samlingen gjort sig erfaringer om: Hvad, der er tydeligt i et terrænnet, hvad, der er godt at bruge som ledelinje, hvad, der er gode og markante opfang, og hvordan de får den bedst mulige indgang i posten.

Seriøs evaluering og erfaringsudveksling
Løberne var gennem hele samlingen inddelt i evalueringsgrupper på 3-4 løbere, hvor U16- og U18-løberne var blandet. U18-løberne var tovholdere og havde herigennem mulighed for at bidrage med deres viden og erfaring. Grupperne diskuterede også langstræk fra terrænerne, da langstræk i de tunge Gøteborg-terræner udgør en særlig udfordring. Grupperne fungerede særdeles godt og løberne gav udtryk for at have fået stort udbytte af dem.

U16 lærer af U18
En del af U16-løberne kan blive mulige løbere i U18-gruppen næste år. Det er derfor lærerigt at se og høre, hvad der skal til for at blive en del af Juniorlandsholdet. Her kan U16-løberne bruge U18-løberne som forbilleder. Juniorlandstræner, Jeppe Ruud, holdt endvidere et oplæg, hvor han fortalte om det at satse og træffe nogle valg samt, hvad der forventes af løbernes fysiske træning. Og netop den fysiske træning - særligt løb - kan der med fordel arbejdes med for en stor del af U16-løberne for herigennem at opnå et højere fysisk niveau.

Hvad er næste begivenhed i U16-gruppens program?
En del af U16-landsholdet tager til EYOC i Makedonien i slutningen af juni. Den næste U16-samling finder sted 29-31 august i Danmark. Udtagelsen til samlingen bliver offentliggjort tirsdag d. 5. august.

Kommentarer fra løberne:

Sara Lysemose Poulsen, Silkeborg OK:
"-Det er virkelig fedt at være på U16 samling. Det er vildt så meget man for ud af en enkelt forlænget weekend. Selvfølgelig træningsmæssigt, men også socialt. I weekenden, hvor U18-løberne også var der, mødte jeg mange nye mennesker. Det var super fedt.

- I Göteborg trænede vi jo planlægning af strækket. Det fik jeg rigtig meget ud af. Jeg lærte hvor vigtigt det er, at jeg planlægger HELE mit stræk... Ikke bare noget af det. Især når man løber i Sverige, er det vigtigt. Det er vildt, så meget det gav mig, når jeg gav mig selv tiden til at få lagt en ordenlig plan."


Agnes Nørgård Kracht, Tisvilde Hegn OK:
“Jeg synes, det var super fedt, at terrænet og træningerne var mere udfordrende. Jeg fik personligt meget ud af terrænet, da det var meget anderledes i forhold til det, jeg normalt træner i.Jeg synes også, det var vildt godt, at U18 var med og kunne dele ud af deres egne erfaringer og gode tips. Det er også super hyggeligt at være sammen med andre løbere på kryds og tværs af kredsene.

Jeg lærte, at det er super vigtigt at få sit ind- og udløb fuldkommen sikkert, da det tit er der, man mister tid, og ved udløb kan de store bom hurtigt opstå. Jeg lærte også, at det er vigtigt at kigge mere op, så man hurtigere ser sine checkpoints”.


Rasmus Møller Jess, OK Roskilde:
“Jeg synes, det har været helt vildt fedt at være med på U16 samlingen, og den har motiveret mig rigtig meget til at fortsætte med at udvikle mig som o-løber samtidigt med, at jeg har lært rigtigt meget o-teknisk, da vi var afsted.

De ting jeg har lært på samlingen som, jeg skal arbejde mest med er, at jeg skal planlægge mine stræk efter, hvor jeg kan få det bedste indløb, og jeg skal arbejde med at planlægge mine stræk hele vejen til posten, før jeg løber”.