Skip to main content

Strategi 2020 - hvor skal vi hen?

| Administrator | Nyheder 2014

Deltag i debatten om hvilke vejvalg orienteringssporten skal tage de kommende år

Arbejdet med Strategi 2020 i fuld gang, og der er mange muligheder for at komme med input til, hvordan orienteringssporten skal udvikle sig de kommende år.

Én mulighed er at deltage i debatten på www.strategi2020.blogspot.dk, hvor der fra i dag og 4 uger frem jævnligt vil blive stillet nye spørgsmål til debat inden for et givent område. Der lægges ud i dag med udviklingen på Breddeområdet - og allerede på onsdag kommer der nye spørgsmål, så følg med på bloggen.

Det er også muligt at give sin mening til kende på klubledermøderne i de tre kredse i juni, ligesom formand Walther Rahbek besøger en række klubber, inden Hovedbestyrelsen samles til visionsdøgn sidst i august.

Det er naturligvis også muligt at henvende sig direkte til formand, direktør eller HB-medlemmer.

Strategi 2020 skal vedtages på DOF's repræsentantskabsmøde i Middelfart 7. marts 2015.

http://www.strategi2020.blogspot.dk