Skip to main content

COWI fornyer aftale med Dansk Orienterings-Forbund

| Administrator | Nyheder 2014

COWI har gennem en længere årrække haft en samarbejdsaftale med Dansk Orienterings-Forbund (DOF). Parterne er enige om at forlænge aftalen yderligere i tre år frem til og med 2016.

Med skov og by som idrætsplads er adgang til geodata i form af luftfoto og højdemodeller centralt i etablering af kort i DOF. Aftalen indebærer bl.a. at COWI fortsat leverer luftfoto og højdemodeller til DOF til brug for produktion af kort og får eksponering på kort og landshold. Divisionsturneringen mellem danske klubber hedder i de kommende år COWI-ligaen.

Direktør for DOF, Michael Sørensen siger: "Samarbejdet sikrer, at vi med adgang til grunddata fra COWI kan holde en fortsat høj kvalitet på vores orienteringskort, der er hele grundstenen i udøvelsen af vores idræt. At udarbejde et orienteringskort kræver mange hundrede timers – typisk frivillig ulønnet – arbejdskraft. Vi er derfor glade for med denne aftale at kunne give vores korttegnere det bedst mulige udgangspunkt for at nå et godt resultat, ligesom vi er glade for, at COWI ser potentialet i et samarbejde med DOF".

"Vi har været rigtig godt tilfredse med samarbejdet med DOF gennem de seneste år, og den eksponering det har givet COWI generelt samt specifikt i forhold til vores kompetencer inden for kort og geodata. DOF står for en idræt der harmonerer godt med COWIs værdier og forbundet leverer resultater i verdensklasse inden for deres idrætsgren, samtidig udgør DOF’s medlemmer er en interessant målgruppe i rekrutteringsmæssig øjemed for COWI. Vi er glade for at fortsætte det gode samarbejde" siger Rasmus Ødum, Koncerndirektør, COO i COWI.