Skip to main content

KORT NYT

| Administrator | Nyheder 2014

KORT NYT Januar 2014

COWI
Aftalen med COWI om levering af grundmateriale er forlænget med endnu 3 år. Det betyder, at
vi også fremover er sikret nyeste og bedste grundmateriale.

FOT KORT
FOT (FællesOffenligT) er betegnelsen for et landsdækkende lineært digitalt kort, som er en
kombination af kommunernes tekniske kort og Geodatastyrelsens grundkort. Det indeholder alt
digitalt lineært, som er tilgængeligt. FOT kortet er nu en integreret del af de grundkort, som
leveres fra DOF. Har man tidligere fået leveret COWI-kurver til et orienteringskort eller
sprintkort, kan man få materialet suppleret med FOT lineært for en fjerdedel af prisen for hele
pakken.

PRISER
Priserne på grundmateriale leveret af DOF er i 2014 uforandret og fremgår af nedenstående.
Som tidligere samler jeg bestillinger for levering i 4 terminer, 1. marts, 1. juni, 1. september og 1.
december.
Opstår et behov for en her og nu levering, kan det også lade sig gøre.
Materialet består af:
• En OCAD (Illustrator) fil med 62,5 cm(grøn), 1,25 m(blå) og 2,5 m(rød) kurveækvidistance
• FOT-kort lineært med huse symbolsat og alle øvrige linjer med purple og grønt
• Orthofoto i 2x2 km i formatet geoJPG dækkende hele området.
• DEM filer i xyz format for rendering af relief kort m.m. (kun OCAD 10/11 kan gøre det)
• COWI logo i forskellige udformninger, hvoraf en sættes på kortet

Priser NYE område
Kr. 1000,- for 0-4 km2 stigende med kr. 500,- for hver ekstra 4 km2, hvilket vil give
Kr. 1.500,- for 4-8 km2
Kr. 2.000,- for 8-12 km2 og så fremdeles.
Arealet beregnes for det område, som er indtegnet i bestillingen. Det leverede vil ofte være
større, da det udtrækkes i rektangler.

Bestilling af områder, hvor der TIDLIGERE er leveret materiale
Det er muligt at tilkøbe FOT lineære data og xyz-data for fremstilling af reliefkort (hill-shading),
hvor der tidligere er leveret højdekurver.
Prisen er en fjerdedel af beløbet for levering af “nye områder”.
Kr. 250,- for 0-4 km2 stigende med kr. 125,- for hver ekstra 4 km2
Data leveres normalt via download fra min server.

DIGITAL LEVERING
Fremover leveres materialet digitalt som en pakket .zip fil via download fra en server i stedet for
på CD. Det sparer brænding af CD og forsendelse. Samtidig er mange nye computere ikke
forsynet med CD drev. Ønskes materialet imidlertid på CD er det blot at sige til.

COWI LOGO
Også fremover skal COWIs logo påsættes kort, hvor der er leveret grundmateriale fra DOF.
Farven på logoet er ændret til orange (CMYK ) Der er dog en overgangsordning, idet begge
farver kan anvendes i 2014.

SPECIALSYMBOLER
Enkelte specialsymboler anvendes forskelligt fra kort til kort. Ved efterårets kortkonsulenttræf
diskuterede man anvendelsen og kom frem til nedenstående anbefaling for anvendelsen.
X myretue (brun)
X rodstup (grøn)
O meget stort markant træ (grøn)
● stort markant træ (grøn)
X alt muligt (sort)
O bålplads (sort)

EFTERÅRETS STORME
Efterårets storme har været hård ved vore skove og mange træer er væltede. Det er dermed
aktuelt at gøre opmærksom på, at områder med væltede træer tegnes med 410, svært
gennemtrængelig skov.

NY LANDSDÆKKENDE LASERSCANNING
Grundet ønsket om et bedre grundlag for simulering af oversvømmelsesskader laserscannes
hele Danmark i de følgende to år med en nøjagtighed 8 gange større end den nuværende
højdemodel. Det vil betyde, at vi kan se frem til endnu flere mindre detaljer i kurvebilledet til
glæde for rekognosceringsarbejdet. Der startes på Sjælland og Lolland-Falster, hvor klubberne
allerede til efteråret 2014 vil få glæde af det.