Skip to main content

Voksen o-teknikkurser i SYD og ØST

| Administrator | Nyheder 2014

OK GORM og O-63 Vordingborg inviterer til kurser i hhv. marts og april

OK GORM inviterer til o-teknikkursus (V1, V2 og V3) søndag d. 2. marts i Abrahamsens Gård og Jelling Skov.

Tilmelding via O-service senest d. 23. februar

Indbydelse: http://www.gorm-jelling.dk/images/stories/pdf/indbydelse%20til%20voksenkursus%202014.pdf

O-63 Vordingborg inviterer til o-teknikkursus (V1, V2 og V3) lørdag d. 26. april på Kulsbjerg Skole, Nyråd afdeling og i Vintersbølle Skov.

Tilmelding via O-service senest d. 12. april

Indbydelse: http://buu.do-f.dk/log/subpages/VoksenkursusO63.pdf