Skip to main content

Låge nr 14: Skov Cup Finale 5. juni 2014

| Administrator | Nyheder 2013

Skov Cup er orienteringsløb kun for børn: en serie løb arrangeret af flere O-klubber i de nordsjællandske skove.
Løbene afholdes forår og efterår hver onsdag eftermiddag med fri start i tidsrummet 16.30 - 17.45. Der er ingen tidtagning eller konkurrence til onsdagsløbene og man behøver ikke være tilmeldt på forhånd.
 
Finalen efter forårets løb hvert år er dog en rigtig konkurrence. Her bruges brystnumre, Sportident, forhåndstilmelding på O-Service (dog også åben tilmelding på dagen) samt speakning og både individuelle- og hold-præmier.
 
Finalen 2014 afholdes Grundlovsdag d. 5. juni i Frederiksværkskovene og er et samarbejde mellem klubberne. Hver klub har egen funktion på dagen og det involverer mange frivillige, som tager sig af alt fra kiosksalg til post-udsætning/indsamling. Deltagerantallet er typisk mellem 250 - 300, alle under 16 år.
 
Indsendt af Betty Folino / FIF Hillerød

(tegninger: Tenna Nørgaard Landsperg)

http://www.skovcup.dk