Skip to main content

Formandskandidat

| Administrator | Nyheder 2013

Walther Rahbek, Aalborg OK, er kandidat til formandsposten i Dansk Orientering

indsendt af Kim Folmann
 
På mødet i hovedbestyrelsen den 27. november 2014 blev der gjort status over kandidater til det forestående valg af ny formand.
Formandsvalget sker på repræsentantskabsmødet den 1. marts 2014 i Brøndby.
Ud fra meldinger fra de tre kredse og hovedbestyrelsens øvrige medlemmer er der aktuelt ikke øvrige kandidater.
Som de fleste sikkert er bekendt genopstiller forbundets nuværende formand Helge Søgaard ikke.
 
Hovedbestyrelsen har bedt Walther Rahbek kort portrættere sig selv. Er der yderligere kandidater, som efterfølgende melder sig, tilbydes disse en tilsvarende præsentation.
 
På vegne af Hovedbestyrelsen
Mette Steffensen og Kim Folmann
 
Goddag - jeg hedder Walther Rahbek og kommer fra Aalborg.
 
Jeg har løbet orienteringsløb siden jeg som værnepligtig første gang blev læsset af i Grib Skov. Og det at finde hjem igen har fascineret mig siden. I mere end en forstand.
 
Jeg har i mit erhvervsaktive liv været udsendt til Sibirien, Baltikum, Polen, Sydafrika, Allerød og Padborg. Men er vendt hjem til Aalborg hver gang.
Ingeniøruddannet, HD (afsætning) og engelsk korrespondent - alle 3 fra Aalborg Universitet. 25 år i erhvervslivet med diverse typer af job indenfor salg, projektledelse, fund-raising og HR.
I 2009 startede jeg som gymnasielærer (matematik, fysik og afsætning) samt startede min egen konsulent virksomhed indenfor management, rekruttering og coaching.
 
Jeg bor p.t. alene og mine 2 voksne døtre er flyttet hjemmefra. Sammen med den fleksibilitet der ligger i mine jobs er det sikkert årsagen til at jeg har ladet mig overbevise om det rigtige i at stille op som formand.
Indenfor O-sporten er jeg nok kendt som flittig konkurrencedeltager i det jyske samt stævneleder for Junior VM i 2010. De sidste 3 år har jeg været formand for en arbejdsgruppe under DOF med ansvaret for at tiltrække nye IOF mesterskaber til Danmark.
Mine interesser er ikke overraskende, det internationale arbejde i IOF regi, store stævner, problematikkerne omkring skovadgang og alternative måder at markedsføre O-sporten (eller alternative måder at dyrke O-løb).