Skip to main content

Medlemsfremgang

| Administrator | Nyheder 2013

Chokoladepræmie til kredsen med størst medlemsfremgang i 2013

Nordkredsens klubledere kunne i går, 13/11, nyde chokolade ved afholdelsen af klubledermødet i Aarhus.
Chokoladen var doneret af Breddeudvalget formand som præmie for at være den kreds, der havde oplevet størst medlemsfremgang i 2013 målt fra nytår og frem til slutningen af oktober. Nordkredsen havde en nettofremgang på 53 medlemmer.

Der er store udsving fra klub til klub, og det er da også i Nordkredsen, at vi finder de to klubber med størst fremgang. Tallene er hentet i O-service, så det er klubbernes egne opdateringer, der ligger bag.

Grafen viser medlemstallets udvikling måned for måned for hele DOF, og det kan nok anes, at 2013 på nuværende tidspunkt ligger over de to foregående år. Man kan også tydeligt se hvornår klubberne "rydder op" i medlemslisterne.