Skip to main content

Efterlysning: Ny formand i DOF

| Administrator | Nyheder 2013

Dansk Orienteringsforbund skal vælge ny formand.

Nuværende formand Helge Søgaard har meddelt, at han efter 12 år i hovedbestyrelsen, hvoraf 6 år som formand, ikke genopstiller ved repræsentantskabsmødet i marts 2014.
Hovedbestyrelsen søger derfor formandskandidater.

Hovedbestyrelsen er præget af et meget konstruktivt samarbejde på tværs af udvalg, klubber og kredse, god stemning og vilje til at få tingene til at lykkes. Samtidig er Dansk Orienteringsforbund inde i en spændende proces, hvor selve idrætten er under fortsat udvikling. Udviklingen afspejler sig bl.a. i forskellige løbsformer og anvendelse af ny teknologi, internationale topresultater og verdensklassestatus hos Team Danmark, et generelt fokus på folkesundheden i samfundet, en foreningsstruktur under pres, og meget mere. Som forbund skal vi afstikke vor egen fremadrettede kurs, og du bliver centralt placeret ved roret i denne proces.

Som formand er du formand for forbundets hovedbestyrelse (HB). En bestyrelse, som prioriterer forbundets ressourcer og tilrettelægger rammerne for det omfattende frivillige arbejde, som gennemføres i de forskellige udvalg, arbejdsgrupper m.m. Derudover er du kontaktled til forbundets kontor i Idrættens Hus i Brøndby og den nærmeste foresatte for forbundets direktør. I forhold til større eksterne partnere, Dansk Idræts Forbund, Team Danmark og IOF er du forbundets øverste repræsentant.

Den ideelle formand evner at kunne lede og inspirere de mange frivillige og de mange ildsjæle, som dansk orienteringsidræt er helt afhængig af. Vedkommende er synlig og et fortsat samlende led på tværs af klubber, kredse og o-discipliner.

Opgaven er frivillig, ansvarsfuld og tidskrævende. Den giver mulighed for en lang række udfordrende, interessante, sjove, krævende, berigende og lærerige oplevelser. Helge Søgaard har udarbejdet en oversigt over opgaver og estimeret tidsforbrug, som kan rekvireres hos et HB-medlem.

Har du spørgsmål, eller vil du melde dig klar – så kontakt en af nedenstående kredsformænd:
Nord: Birgitte Halle, Aarhus 1900, tlf. 4030 0028, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Syd: Kate Kanstrup Nielsen, OK SNAB, tlf. 7582 5721, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Øst: Troels Bent Hansen, Allerød OK, tlf. 4817 2135 / 2169 6535, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!
Hovedbestyrelsen

 

Om processen frem mod Repræsentantskabsmødet 1/3-14:

Interesserede kandidater kan frit melde sig helt frem til dagen for Repræsentantskabsmødet 1/3-14. Af hensyn til planlægning og kontinuitet ser Hovedbestyrelsen imidlertid helst, at interessetilkendegivelser modtages inden 18/11. En interessetilkendegivelse skal helst være skriftlig og indeholde nogle linjer om, hvad vedkommende vil arbejde for.


Emnet "Ny formand i DOF" kommer på dagsordenen ved alle tre klubledermøder i efteråret (Syd 28/10, Øst 4/11 og Nord 13/11) samt på næste HB-møde 27/11. Henover vinteren kan aftales møder mellem formandskandidat(er), DOF's to næstformænd og direktøren, men henblik på at afklare et evt. fremtidigt samarbejde. Alle henvendelser behandles med fortrolighed, indtil det udtrykkeligt aftales at offentliggøre kandidaturet internt i HB og eksternt til DOF's medlemmer.

Se oversigt over medlemmer af Hovedbestyrelsen her.