Skip to main content

Fem nye diplomtrænere

| Administrator | Nyheder 2013

- og mulighed for at starte på nyt diplomtrænerhold - tilmelding inden 1. november

Forbundet har en stærk tradition for at uddanne diplomtrænere, og i de sidste 15 år har ca. 45 diplomtrænere færdiggjort uddannelsen. Uddannelsen består af 180 timers teori i DIF-regi og en forbundsspecifik del. I weekenden færdiggjorde 5 trænere forbundsdelen og kan nu kalde sig diplomtrænere. Den sidste del af uddannelsen var henlagt til Ronneby, Blekinge, hvor fokus var lagt på teknisk-test, tekniktræning, evaluering af træninger, den personlige trænergerning og fysisk træning. Derudover blev forskellige tekniske øvelser afprøvet i skoven.

På billedet ses de fem nye diplomtrænere: Jesper Stamp (Odense), Casper Sørensen (OK Øst), Tøger Gralle Nørgaard (Amager OK), Masha Semak (Farum OK) og Pernille Buch (OK Gorm). Disse flankeres af kursets to ledere Bjarne Hoffmann og Mads Ingvardsen.

Forbundet har som nævnt en stærk tradition for et højt uddannelsesniveau på trænersiden. Mange af de trænere, der er uddannet diplomtrænere, fungerer som forbunds-, kreds- eller klubtrænere, og mange er samtidig personlige trænere for yngre løbere.

Er du interesseret i diplomtræneruddannelsen, så starter der nye hold op straks efter nytår i både Odense og Brøndby, og der er tilmeldingsfrist 1. november for det ordinære forløb og 1. oktober for den komprimerede version. Du kan læse mere om uddannelsen på nedenstående link.

Kravet for optagelse på diplomtræneruddannelsen er gennemført Træner 1 og Træner 2 (eller tilsvarende). Disse afholder DOF traditionen tro over to weekender i vinteren - se mere her: http://www.do-f.dk/dok/udd/

http://www.do-f.dk/dok/udd/DIF-Diplomtraener_2013-2015.pdf