Skip to main content

Rettelser til reglementerne

| Administrator | Nyheder 2013

Rettelser til Reglement 2013 og MTBO reglement 2013

Præcisering i Reglement 2013, § 5.1.3
For at skabe et sikkert program til beregning af den ny divisionsturnering har det vist sig hensigtsmæssigt at foretage en præcisering af begrænsningen i § 5.1.3, gruppe H8 og D8.
Teksten lyder nu: "I gruppe H8 og D8 tæller 2 løbere fra hvert hold, og der gives pointene 2-2-1-1 efter placeringsrækkefølge. Points gives dog højst til i alt 1 deltager fra klasserne H -20C/H 21C-, henholdsvis D -20C/D 21C-."
Der sker ingen faktuel ændring i, at max 2 points kan tildeles deltagere fra de nævnte C-klasser.
 
Rettelse i MTBO reglement 2013
Der var kommet en sætning for meget med i "§ 4.1.2.4 H/D -12 klasse". Den er fjernet.
 
De ændrede filer er udskiftet på hjemmesiden.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/regel/